Lisans derecesiyle programa giren doktora öğrencisinden karşılaması beklenen yükümlülükler:

 • En az 14 dersin tamamlanması (6.sömestrin sonunda)
 • Yüksek lisans tezinin tamamlanması ve savunulması (4.sömestrin sonunda)
 • İki ayrı dilde (araştırma alanına uygun olarak seçilmiş) dil yeterlilik sınavlarının başarılı şekilde geçilmesi
 • Doktora yeterlilik sınavının başarıyla geçilmesi (7.sömestrin sonunda)
 • Doktora tezinin tamamlanması ve savunulması

Öğrenciler aşağıdaki listede belirtilen konu alanlarında 14 ders almak durumundadırlar. Ayrıca aşağıda belirtilen  kredisiz dersleri de almakla yükümlüdür

ARHA 510/ARHA 610  Seminer Dersi

ENGL 500 İngilizce Akademik Yazım

ETHR 500 Etik dersi

ARHA 695 Tez Dersi

KOLT 500 Öğretim Asistanlığı

TEACH 500 Ders Asistanlığı Eğitimi (her dönem alınmalıdır)

Tüm dersler lisansüstü derecesinde olmalıdır. (500 ya da 600 kodlu)

 

Sanat Tarihi Arkeoloji
1. Teori /Tarih yazım bilimi Dersi 1. Teori Dersi
2. Müze çalışmaları ya da Kültürel Miras Yönetimi Dersi 2. Yöntem Dersi
3. Müze Çalışmaları ya da Kültürel Miras Yönetimi Dersi 3. Yöntem ya da Teori Dersi
4. Dil Dersi 4. Dil Dersi
5. Dil Dersi 5. Dil Dersi
6. ARHA 540 Alan Çalışmaları 6. ARHA 540 Alan Çalışmaları
7. Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Ders 7. Müze Çalışmaları veya Kültürel Miras Yönetimi Dersi
8. Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Ders 8. Arkeoloji alanında Lisansüstü Ders
9. Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Ders 9. Arkeoloji alanında Lisansüstü Ders
10. Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Derst 10. Arkeoloji alanında Lisansüstü Ders
11.Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Ders 11. Arkeoloji alanında Lisansüstü Ders
12. Lisansüstü Seçmeli Ders 12. Lisansüstü Seçmeli Ders
13. Lisansüstü Seçmeli Ders 13. Lisansüstü Seçmeli Ders
14. Lisansüstü Seçmeli Ders 14. Lisansüstü Seçmeli Ders
ENGL 500 (kredisiz) ENGL 500 (kredisiz)
ARHA 510 (kredisiz) ARHA 510 (kredisiz)
ARHA 610 Seminer (kredisiz) ARHA 610 Seminer (kredisiz)

Başka bir üniversiteden Yüksek Lisans derecesiyle programa giren doktora öğrencisinden beklenen yükümlülükler;

 • Minimum 7 dersin tamamlanması (4.sömestrin sonunda)
 • İki ayrı dilde (araştırma alanına uygun olarak seçilmiş) dil yeterlilik sınavlarının başarılı şekilde geçilmesi
 • Doktora yeterlilik sınavının başarıyla geçilmesi (5.sömestrinin sonunda)
 • Doktora tezinin tamamlanması ve savunulması

 Başka bir üniversiteden yüksek lisans derecesiyle doktora programına giren öğrenciler aşağıdaki listede belirtilen konu alanlarında 7 ders almak durumundadırlar. Ayrıca üç tane kredisiz dersi de (ARHA 610, ENGL 500) almakla yükümlüdürler. Eğer öğrenci bir önceki yüksek lisans eğitimi sırasında denk dersler aldıysa, bu derslerin transferi ve program yükümlülükleri altında yer alan ARHA dersleri yerine sayılması için yazılı istekte bulunabilir. Tüm dersler lisansüstü derecesinde olmalıdır (500 ya da 600 kodlu). Doktora yeterlilik sınavının tamamlanmasından sonra, tez araştırması aşamasının birinci ya da ikinci yılında alınabilen ARHA 610 (araştırma semineri) dersi dışında, tüm dersler 4.dönemin sonunda tamamlanmalıdır. Öğrenciler 7 dersten fazla ders alabilirler.

 

Sanat Tarihi Arkeoloji
1. Tarih Yazımbilimi Dersi 1. Teori Dersi
2. Müze çalışmaları ya da Kültürel Miras Yönetimi Dersi 2. Yöntem Dersi
3. Müze çalışmaları ya da Kültürel Miras Yönetimi Dersi 3. Yöntem ya da Teori Dersi
4. Dil dersi (istisnai durumlar için nota bakın*) 5. Dil Dersi (istisnai durumlar için nota bakın*)
5. Dil Dersi (istisnai durumlar için nota bakın*) 5. Dil Dersi (istisnai durumlar için nota bakın*)
6. ARHA 540: Alan Çalışmaları 6. ARHA 540: Alan Çalışmaları
7. Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Ders 7. Müze Çalışmaları ve Kültürel Miras Yönetimi alanında Lisansüstü Ders
ENGL 500 (kredisiz) ENGL 500 (kredisiz)
ARHA 610 Seminer (kredisiz) ARHA 610 Seminer (kredisiz)

*Bazı istisnai durumlarda, öğrenciler diğer lisansüstü dersleri listede belirtilen iki dil dersi yerine saydırabilirler. Bu durum, öğrencinin bölüm tarafından sunulmayan lisansüstü seviyesinde modern dil eğitimine ihtiyaç duyduğu ya da daha önceden kapsamlı dil eğitimi almış olduğu durumlarda geçerlidir. Bu tip durumlarda, öğrenci, danışmanından ve lisansüstü eğitim koordinatöründen onay almak üzere yazılı bir dilekçe hazırlamalıdır

Koç Üniversitesi ARHA Programı’ndan Yüksek Lisans derecesiyle programa giren doktora öğrencisinin yükümlülükleri:

 • Minimum 7 dersin tamamlanması. (4.sömestrin sonunda)
 • İki ayrı dilde (araştırma alanına uygun olarak seçilmiş) okuma-anlama sınavlarının başarılı şekilde geçilmesi.
 • Doktora yeterlilik sınavının başarıyla geçilmesi (5.sömestrin sonunda)
 • Doktora tezinin tamamlanması ve savunulması

Yüksek lisans derecelerini ARHA Programı’ndan alan öğrencilerin, doktora ders yükünü tamamlamak için aşağıda belirtilmiş konu alanlarında 7 tane ders almaları gerekmektedir. Tüm dersler lisansüstü derecesinde olmalıdır (500 ya da 600 kodlu). Bir kredisiz dersi (ARHA 610) almakla da yükümlüdürler. Tüm dersler 4.dönemin sonunda tamamlanmalıdır. Yüksek lisans eğitimleri sırasında zorunlu alınması gereken ders sayısından fazla ders alan öğrenciler, bu fazla dersleri doktora programının ders yükümlülüğü yerine saydırmak için yazılı istekte bulunabilirler.

Öğrenciler ayrıca aşağıda belirtilen  kredisiz dersleri de almakla yükümlüdür:

ARHA 510/ARHA 610  Seminer Dersi

ENGL 500 İngilizce Akademik Yazım

ETHR 500 Etik dersi

ARHA 695 Tez Dersi

KOLT 500 Öğretim Asistanlığı

TEACH 500 Ders Asistanlığı Eğitimi (her dönem alınmalıdır)

 

Sanat Tarihi Arkeoloji
1. Müze Çalışmaları ve Kültürel Miras Yönetimi Dersi 1. Yöntem ve Teori Dersi
2. Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Ders 2. Arkeoloji alanında Lisansüstü Ders
3. Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Ders 3. Arkeoloji alanında Lisansüstü Ders
4. Sanat Tarihi alanında Lisansüstü Ders 4. Arkeoloji alanında Lisansüstü Ders
5. Lisansüstü Seçmeli Ders 5. Lisansüstü Seçmeli Ders
6. Lisansüstü Seçmeli Ders 6. Lisansüstü Seçmeli Ders
7. Lisansüstü Seçmeli Ders 7. Lisansüstü Seçmeli Ders
ARHA 610 (kredisiz) ARHA  610 (kredisiz)

Dil Yeterliliği:

ARHA Dil Yeterliliği

Doktora öğrencileri ya iki yabancı dilde okuma yetkinliği, ya da bir yabancı dil ve teknik bir konuda yetkinlik göstermek durumundadırlar. Antik ya da modern olabilecek bu diller öğrencinin araştırma alanı ile ilgili olmalı ve danışmanının onayıyla seçilmelidir. İngilizce bu dillerden biri olamaz. Öğrenciler dil yeterliliklerini 3. yılın sonuna kadar tamamlamak durumundadırlar. Dil (okuma) yeterliliği aşağıda belirtilmiş şekillerde tamamlanabilir:

1- Seçilmiş bir metnin İngilizce’ye çevrilmesinden oluşan bir sınava girerek. Dil yeterlilik sınavları her dönemin ilk ayında yapılır. Sınav süresi 2 saattir ve  bu sürede öğrencilerden basılı bir sözlük yardımıyla, 500-600 kelimelik bir metni  çevirmeleri beklenir. Metin İngilizce’ye çevrilmelidir. ARHA öğretim üyelerinden biri, öğrencinin araştırmasında karşılaşabileceği türden örneklere benzer bir metin seçer.

2- Koç Üniversitesi, ARHA Bölümü’nde verilen ileri düzey (500 ve üzeri kodlu) dil derslerinden 2 dönem boyunca alan öğrenciler, danışmanlarının onayı ve dil dersini veren okutmanın olumlu değerlendirmesi sonucu, dil yeterlilik sınavından muaf tutulabilirler. Bu kural Koç Üniversitesi’ne bağlı yaz okullarında alınmış ileri düzey dersler (Cunda’daki Osmanlıca Yaz Okulu ve ANAMED Yaz Programı) için de geçerlidir. Ancak, bu kural başka kurumlarda alınmış ileri düzey dil dersleri için geçerli değildir. Bu tür durumlarda öğrenciler yazılı dil yeterlilik sınavına girmek durumundadırlar.

3. Teknik konularda (CBS, teknik çizim, bilgisayar programlama, vb.) yetkinlik seçeneği için öğrenciler şu belgeleri teslim etmek durumundadırlar: 1. dilekçe, 2. yetkinliklerini gösteren bir portföy, 3. danışmanlarından onay yazısı. Dilekçeler, belirtilen teknik konuyla ilgili alınmış olan eğitimlerin detaylarını (ders, staj, uygulamalı deneyim, vb.) ve belirtilen konunun öğrencinin araştırmaları için neden gerekli olduğunu açıklamak ve belgelemek durumundadır. Bu belgeler ARHA öğretim üyeleri tarafından onaylanmak üzere incelenecektir.

Doktora Yeterlilik Sınavı:

Sınav komitesi, bir tanesi öğrencinin danışmanı olmak üzere, 5 tane akademik öğretim görevlisinden oluşmalıdır. Sınav 1 ana konu, 2 de ikincil konu olmak üzere 3 konudan oluşur. Ana konu üzerine olan soru öğrencinin uzmanlaşma alanıyla direk ilgili olmak üzere hazırlanır. Sınavın ilk gününde, öğrenci ana konu üzerinde 3 saatlik bir sınava girer. Sınavın ikinci gününde ise, öğrenci ikincil konular üzerine iki ayrı sınava girer (her sınavın süresi 2 saattir, sınavlar arasında ara verilecektir). Sınav kompozisyon sorularından oluşacaktır. Öğrenciler sınav portfolyolarını (açıklamalı kaynakça vb.) sınav sırasında kullanabilirler. Sınav komitesiyle yapılacak sözlü sınav, yazılı sınavdan yaklaşık bir hafta sonra yapılacaktır.