ARHA Programı, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ile yakından bağlantılıdır. ARHA programındaki Yüksek Lisans öğrencileri, Koç Üniversitesi öğretim görevlileri ve ziyaretçi konuşmacılar ile birlikte Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi bursiyerlerinin uzmanlıklarından yararlanırlar.

Yüksek Lisans öğrencileri en az 7 kredili ders ile birlikte, kredisiz (ENGL 500, ARHA 510 ve Tez) dersler almak zorundadır. Ek ve seçmeli dersler isteğe bağlıdır. Bu program iki yılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk sene derslere, ikinci sene tez araştırması ve yazımına ayrılır. Öğrencilerin aşağıda yer alan alanlarından birinde yoğunlaşması ve ders yükümlülüklerini tamamlamaları gerekmektedir.

Ders Programı:

 

Arkeoloji Kültürel Miras Yönetimi ve Müze Çalışmaları
1. Anadolu Medeniyetleri I,II veya III (ARHA 500, 501 veya 502) 1. Anadolu Medeniyetleri I veya III (ARHA 500 veya 502)
2. Kültürel Miras Yönetimi veya Müze Çalışmaları (ARHA 504 veya 505) 2. Anadolu Medeniyetleri II veya IV (ARHA 501 veya 503)
3. Arkeolojik Yöntem ve Teori I (ARHA 506) 3. Müze Çalışmaları (ARHA 504)
4. Arkeolojik Yöntem ve Teori II (ARHA 507) 4. Kültürel Miras Yönetimi (ARHA 505)
5. Dil veya İstatistik Dersi 5. Dil Dersi
6. Dil, İstatistik veya Kimya Dersi 6. Dil Dersi
7. ARHA Seçmeli Dersi 7. Seçmeli Ders
8. Araştırma Semineri (ARHA 510) 8. Araştırma Semineri (ARHA 510)
9. Alan Çalışması, yaz aylarında staj veya kazı (ARHA 540) 9. Alan Çalışması, yaz aylarında staj veya kazı (ARHA 540)
10. Akademik Yazım (ENGL 500) 10. Akademik Yazım (ENGL 500)
11. Yüksek Lisans Tezi (ARHA 595) 11. Yüksek Lisans Tezi (ARHA 595)

 

Sanat Tarihi Geç Antik ve Bizans Çalışmaları
1. Anadolu Medeniyetleri I veya III (ARHA 500 veya 502) 1. Anadolu Medeniyetleri I veya III (ARHA 500 veya 502)
2. Anadolu Medeniyetleri II veya IV (ARHA 501 veya 503) 2. Anadolu Medeniyetleri II veya IV (ARHA 501 veya 503)
3. Tarih Yazımı (ARHA 508) 3. Geç Antik ve Bizans Dünyası Tarih   Yazımı (ARHA 509)
4. Kültürel Miras Yönetimi veya Müze Çalışmaları (ARHA 504 veya 505) 4. Arkeolojik Buluntular ve Yazılı Kaynaklar Işığında Geç Antik ve Bizans Kent Çalışmaları
5. Dil Dersi 5. Dil Dersi
6. Dil Dersi 6. Dil Dersi
7. Seçmeli Ders 7. Seçmeli Ders
8. Araştırma Semineri (ARHA 510) 8. Araştırma Semineri (ARHA 510)
9. Alan Çalışması, yaz aylarında staj veya kazı (ARHA 540) 9. Alan Çalışması, yaz aylarında staj veya kazı (ARHA 540)
10. Akademik Yazım (ENGL 500) 10. Akademik Yazım (ENGL 500)
11. Yüksek Lisans Tezi (ARHA 595) 11. Yüksek Lisans Tezi (ARHA 595)