Yüksek Lisans Programlarına Kabul Koşulları
Başvuru değerlendirmesi; lisans not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı temel alınarak yapılacaktır. Ağırlıklı Not Ortalamasının asgari 2.75 aranır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans programlarına kabul edilmenin ön koşulu olarak:

  • Transkript
  • ALES Eşit Ağırlık ya da Sözel en az 55
  • İngilizce Yeterlik TOEFL IBT (80) veya YDS (87 puan ve üstü)
    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.
  • Yazılı Sınav ve Mülakattan Başarı ile Geçme

Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de, hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilebilirler. Ancak, bu kişilere program bitiminde, LL.M. derecesinin yerine, MA derecesi verilir.

Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlar için aranan bölüm gereklilikleri .

Kamu Hukuku Programı İçin Özel Hukuk Programı İçin
Anayasa Hukuku I Medeni Hukuk
Anayasa Hukuku II Borçlar Hukuku I
Ceza Hukuku I Medeni Usul Hukuku I
İdare Hukuku I Ticaret Hukuku I
Devletler Genel Hukuku I Milletlerarası Özel Hukuk I
Seçimlik bir hukuk dersi Seçimlik bir hukuk dersi