Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Psikoloji Tezli Master Ortak Diploma Programı‘yla  alanında dünyada sayılı Erasmus Mundus (EMJMD) fonuyla desteklenen programlardan birine Türkiye’den ortak olan ilk kurum olmuştur.

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmış olan program, Küresel Hareketlilik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Psikolojisi konusuna odaklanmış ve kısaca Global-MINDS olarak adlandırılmıştır.

Global-MINDS iki yıllık tezli Psikoloji yüksek lisans programı olup, sosyal ve kültürel çeşitlilik, kapsayıcılık ve uluslararası hareketlilik konularında ortaya çıkan zorluklara çözüm geliştirebilecek, sosyal etki yaratabilecek ve yapıcı politikalar üretebilecek nitelikli bilim insanları ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Koç Üniversitesi’nin dışında programa ortak olan diğer üniversiteler, Portekiz’den ISCTE Lisbon Üniversite Enstitüsü, Norveç’ten Oslo Üniversitesi, Polonya’dan  SWPS Sosyal ve Beşeri Bilimler Üniversitesi, ve İrlanda’dan Limerick Üniversitesi’dir.

Program Erasmus+ Key Action Projesi kapsamında 2.6 Milyon Avro hibe almıştır.