Arkeoloji ve Sanat Tarihi Program Hakkında

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü; Arkeoloji, Deniz Arkeolojisi, Sanat Tarihi, Görsel Kültür, Kültürel Miras, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları ve Müzecilik alanlarında çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Derslerimiz; prehistorik Anadolu, Yunan ve Roma İmparatorlukları, Geç Antik Dönem, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ve modern dönem olmak üzere tarihsel ve coğrafi olarak geniş kapsamlıdır ve öğrencilere en güncel kuramları ve yöntemleri tanıtmak üzere tasarlanmışlardır. Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi alanlarına aktif akademik katılım müfredatın ayrılmaz bir parçasıdır ve arkeoloji laboratuvarımızda analiz ve konservasyon yöntemlerine yönelik uygulamalı eğitimden, arkeolojik alan ve müze gezilerine ve yerli ya da  yabancı uzmanlar tarafından düzenlenen atölyeler, konferanslar ve konuşmalara kadar çeşitlendirilir. Öğrencilerimiz yaz dönemlerinde öğretim üyelerimizin kazılarında, müze ve kültürel miras kurumlarında, yurtiçi ve yurtdışı atölyelerde staj veya öğrenim görmek için teşviklendirilir. Aynı zamanda, Akdeniz ve Anadolu dilleri (Yunanca, Latince ve Osmanlıca) yahut dijital beşeri bilimler gibi alanlardan dersler alarak ilgilerine göre bu alanlarda uzmanlaşabilirler.

Bölümümüz, ülkemizin farklı yörelerinde bulunan ve Koç Üniversitesine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren araştırma enstitüleri ile yakın ortaklık içindedir. Bunlar; Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Vehbi Koç Ankara Çalışmaları Araştırma Merkezi (VEKAM), Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Dönem ve Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi (GABAM), ve Koç Universitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (KUDAR) olarak sıralanabilir.