Program Hakkında:

Felsefe programının ana hedefi, felsefe kültürünü okuyup anlayabilmek, yeni yorumlar üretebilmek için gerekli yetenekleri ve düşünme disiplinini sağlamak, üstün yetenekli lider düşünürler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda önerilen İngilizce eğitim programının amaçları arasında öğrencilere gerçekliğin öğeleri ve bilinebilirliği, insanca bir yaşamın tanımı ve değerleri, kişisel veya kurumsal eylemlerin doğruluğu veya yanlışlığı gibi çeşitli soruların önemini kavratmak; felsefenin mantık, epistemoloji, bilim felsefesi, dil felsefesi, etik, estetik, siyaset felsefesi, sanat felsefesi ve hukuk felsefesi gibi alanlarındaki literatürü derinlemesine öğretmek; felsefenin eski dönemlerden bu yana ifade bulmuş bakış açıları üzerinden üretildiğinin ve dolayısıyla tarihselliğin öneminin kavranabilmesi için derin ve kapsamlı felsefe tarihi dersleri sunmak; felsefe disiplinin etik, sosyal ve küresel yönlerini ve bu alanlardaki sorgulayıcı ve farklılaştırıcı yapı ve etkisini göstermek ve düşünme, sorgulama ve eleştirme yeteneklerini harekete geçirmek sureti ile özgür ve sınırsız düşünebilen bireyler yetiştirmek yer almaktadır.

Sistematik okuma, yazma ve düşünmeyi geliştirme amacı yörüngesinde oluşmuş bir eğitim Koç Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’nün başta gelen hedeflerindedir. Bölümümüzde mantık, felsefe tarihi gibi alanları kapsayan temel ve zorunlu felsefe derslerine ek olarak, felsefenin değişik dallarında yoğunlaşma fırsatı tanıyan seçmeli felsefe dersleri de sunulmaktadır. Felsefe eğitimin sağladığı fikir üretme, eleştiri ve yazı yazma yetenekleri felsefe mezunlarına felsefe dışında değişik alanlarda da çalışma fırsatı sağlamaktadır. Mezunlarımız eğitim sertifikaları aldıkları takdirde liselerde felsefe öğretmeni veya lisansüstü felsefe eğitimiyle, akademisyen olma şansına da sahiptirler.

Program Outcomes: (KU Undergraduate):

PO1 Öğrenciler Ontoloji, Metafizik, Epistemoloji, Zihin Felsefesi, Dil Felsefesi, Mantık, Etik, Sosyal ve Politik Felsefe, Estetik gibi felsefenin başlıca alt disiplinlerinde uzmanlaşırlar

PO2 Öğrenciler Felsefe Tarihi (Eski, Modern, Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi, Erken Analitik Felsefe Tarihi) ile tanışırlar.

PO3 Öğrenciler açık, tutarlı ve mantıklı bir şekilde akıl yürütme yeteneğine sahiptir.

PO4 Öğrencileri ahlaki akıl yürütme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar ve eylemin sağlam ilkelerini bilirler.

PÇ5 Öğrenciler, siyaset felsefesi, çağdaş siyaset teorisi, zihin felsefesi, dil felsefesi, eylem felsefesi, insan hakları ve felsefesi, ilgi alanlarındaki cinsiyet üzerine felsefi bakış açıları ve diğer disiplinlerle bağlantıları olan çeşitli alan seçmeli derslere sahiptir.

PO6 Öğrenciler felsefe yaparken yaratıcılık kazanırlar ve fakülte desteğiyle çalışmalarını yayınlama yolunda özgüven kazanırlar.

PO7 Öğrenciler lisansüstü eğitim için hazırlanır.

PO8 Öğrenciler aktif olarak öğrenir ve lisans felsefe kulübünde seminerler ve konuşmalar düzenlemek için inisiyatif alır.

Mezunların Mesleki Profili:

Üniversite, ortaöğretim, medya, halkla ilişkiler şirketleri, yayınevleri, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar felsefe alanında uzmanlık yapanların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

Courses:

 

PHIL 501 / GRADUATE SEMINAR In this seminar students in their first year will cover a variety of topics designed to introduce the practical and theoretical skills necessary for graduate-level philosophy.
PHIL 590 / THESIS SEMINAR In this seminar students in the second year present work relevant to their thesis research.
PHIL 451.02/551.02  VIRTUE, JUSTICE, AND THE GOOD IN THE ANCIENT WORLD* An advanced study of a topic in ancient ethical or political philosophy, broadly construed. Topics to focus on a figure or school, a question or theme, or a relevant text. Emphasis on critical engagement with current scholarly debates on the chosen topic.

 

PHIL 451.01/551.01 MIND AND REALITY IN THE ANCIENT WORLD* An advanced study of a topic in ancient Greek and Roman philosophy, emphasizing issues related to metaphysics, epistemology, and theoretical approaches to phenomena we would call “mental”. Topics might focus on a particular figure or school (e.g. Plato’s theory of Forms, Stoic epistemology), a general question or theme (e.g. ancient skepticism), or a relevant text (e.g. Aristotle’s Metaphysics); but in every case students will engage with contemporary scholarship on the chosen topic as well as recent work on related philosophical problems.
PHIL 450 / FALLIBILISM, CERTAINTY, AND DOGMATISM Discussion of epistemic and ethical questions concerning fallibilism; whether certainty is a condition for knowledge, whether claims to knowledge is always a dogmatic attitude, how to be open-minded without being a skeptic.
PHIL 404/504 PHILOSOPHY OF CURIOSITY* Discussion of historical, epistemic, semantic, and ethical questions related to the notion of curiosity; defining curiosity; its historical background; how curiosity relates to awareness of ignorance, Meno’s Paradox, asking questions, knowledge, belief, acquaintance, understanding, truth and epistemic virtues.
PHIL 455/555 METAPHYSICS OF SCIENCE Discussion of the relationship between metaphysics and empirical sciences; specific metaphysical issues arising from scientific theories; for example, metaphysics of time in relativity; metaphysics of fundamental entities in quantum mechanics; metaphysics of kinds in biology.

Course & Program Outcomes Matrix:

 

Courses PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8
PHIL 501 / GRADUATE SEMINAR  x  x  x  x  x
PHIL 590 / THESIS SEMINAR  x  x  x  x
PHIL 451.02/551.02  VIRTUE, JUSTICE, AND THE GOOD IN THE ANCIENT WORLD*  x  x  x  x  x
PHIL 451.01/551.01 MIND AND REALITY IN THE ANCIENT WORLD*  x  x  x  x
PHIL 450 / FALLIBILISM, CERTAINTY, AND DOGMATISM  x  x  x
PHIL 404/504 PHILOSOPHY OF CURIOSITY*  x  x  x
PHIL 4XX/5XX METAPHYSICS OF SCIENCE

 

x x x

 

 

Note: These are selections from some of the classes offered recently, and new courses are designed and offered every year.