Değerlendirme; lisansüstü not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı temel alınarak yapılacaktır.

Değerlendirmede aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulacaktır.

  • Hukuk Bölümü lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 GPA
  • Hukuk Yüksek Lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 GPA
  • ALES sonucu veya eşdeğer kabul edilmiş sınavlar : ALES Eşit Ağırlık/Sözel en az 70 ya da GRE Sayısal/Sözel en az 153
  • İngilizce Yeterlilik Belgesi:TOEFL IBT (80 puan ve üstü  ) ya da YDS (80 puan ve üstü) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.
  • Bilimsel Araştırma Önerisi (Öneri: Doktora çalışmalarınızda hangi alanlarda çalışmak istediğinizi belirtmelidir. Öneri Türkçe ya da İngilizce yazılmalı ve 2,500 kelimeyi aşmamalıdır.(Referanslar, bibliyografi, dipnotllar dahil)
  • Yazılı sınavdan başarılı ile geçme
  • Sözlü mülakattan başarılı ile geçme