Programa hukuk lisans mezunu olmayan öğrenciler de alınabilir. Bu öğrencilerin doktora yapabilmesi için bilimsel hazırlık senesi kapsamında aşağıdaki temel dersleri almaları gerekir. Bu dersler, yüksek lisans seviyesinde alınmışsa öğrenci doktora programına doğrudan başlayabilecektir. Aşağıdaki dersleri daha önce almamış öğrencilerin bu dersleri Koç Üniversitesi’nde almaları mümkündür.

Bilimsel hazırlık senesi kapsamında alınması gereken temel dersler

Anayasa Hukuku I

Anayasa Hukuku II

Ceza Hukuku I

İdare Hukuku I

Uluslararası Kamu Hukuku I

Programın Yapısı

Doktora programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla dördü zorunlu olup en az yedi ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.