Öğrenim Ücreti 

– 135.000 TL. (2022/23)

-Tezli Program: Eğitim ücreti 7 ders ve  tez yazım süreci dahil olmak üzere  iki akademik yılı  kapsar. Eğitim süresinin üçüncü seneye uzaması durumunda ek ücret alınmaz.

-Tezsiz Program: Eğitim ücreti 1o ders ve  iki dönemi kapsar. Eğitim süresinin üçüncü döneme uzaması durumunda ek ücret alınmaz. 

-Öğrenim ücretinin  ilk yarısı  Güz yarıyılı başında, ikinci yarısı ise Bahar yarıyılı  başında olmak üzere iki taksit olarak ödenir. 

Öğrenim ücreti yemek, yurtta konaklama, kitap ve ulaşım gibi diğer masrafları kapsamaz.