Başvuru değerlendirmesi; lisans not ortalaması ve sözlü mülakat sonucu temel alınarak yapılacaktır.

Ağırlıklı Not Ortalamasının asgari 2.50 aranır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans programlarına kabul edilmenin ön koşulu olarak:

  • Transkript

  • İngilizce Yeterlilik

    • TOEFL IBT ( 80)  veya
    • YDS/eYDS (80puan ve üstü) veya
    • YÖKDİL  (80) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.
  •  Mülakattan Başarı ile Geçme

Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de, hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilebilirler. Ancak, bu kişilere program bitiminde, LL.M. derecesinin yerine, MA derecesi verilir.

Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlar için aranan bölüm gereklilikleri;

Kamu Hukuku Programı İçin Özel Hukuk Programı İçin
Anayasa Hukuku I Medeni Hukuk
Anayasa Hukuku II Borçlar Hukuku I
Ceza Hukuku I Medeni Usul Hukuku I
İdare Hukuku I Ticaret Hukuku I
Devletler Genel Hukuku I Milletlerarası Özel Hukuk I
Seçimlik bir hukuk dersi Seçimlik bir hukuk dersi