Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu profili farklılaşmaktadır. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, hukuk alanında güvenilir akademik araştırmaya ve uygulama deneyimine dayalı bir yaklaşımla bu yeni hukukçu profilinin biçimlenmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Hukuk Yüksek Lisans Programları Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki seçenek olarak  sunulur. Tezli Programlar 3 zorunlu ders, 4 seçmeli  ders ve bir tezden; Tezsiz Programlar ise 10 ders  ve bir proje ödevinden oluşmaktadır.

NEDEN KOÇ ÜNİVERSİTESİ?

Hukuk alanındaki bilimsel yayın, araştırma ve mesleki uygulamalarda seçkin ve uluslararası alanda tanınmış öğretim üyeleri.

Hukukun yerleşik ve özümsenmiş bilgisi üzerine yapılandırılmış güncel dersler.

Farklı hukuk disiplinlerinin çok yönlü bakış açılarına dayanan öğrenim ve araştırma.

Karşılaştırmalı ve uluslararası boyutlarıyla hukuksal sorunları irdeleyen akademik ve mesleki gelişim ortamı.

Müfredata koşut çalıştaylar, seminerler ve diğer etkinliklerle bütünleşik program.

Bilimsel araştırma yetkinliği yüksek adaylar ile mesleki alanda farklılaşmak isteyen adaylara yönelik farklı seçenekler.

Düzenli ve etkili akademik danışmanlık.

Akademik yayınlar ve yönlendirmeler bakımından Suna Kıraç Kütüphanesi’nin sunduğu ileri araştırma fırsatları.

Etkili ölçme ve değerlendirme ölçütleri ile belirlenmiş nitelikli bir mezunlar grubu içinde yer alma ayrıcalığı.

Yurtdışındaki önde gelen hukuk fakülteleriyle akademik işbirliği.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Adayların hukuk alanında lisans derecesine sahip olmaları gerekir.
  • Örgün Eğitim uygulanmaktadır. Dersler Cuma ve Cumartesi günleri verilir.  Öğrencilerin ders günlerinde kampüse gelmeleri beklenir.

SON BAŞVURU TARİHİ 

Erken Başvuru: 31 Mart 2023

Normal Başvuru: 23 Haziran 2023

BAŞVUR
BROŞÜRÜ İNDİR

MEZUNLARIMIZDAN

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmanın biz mezunlara sağladığı en büyük avantaj, öğrencilere hukuk eğitimi boyunca ezberci hukuk anlayışından sıyrılarak sorgulamaya, araştırmaya ve eleştirmeye yönelik bir hukuk anlayışı aşılamasıdır. Bununla birlikte Hukuk Fakültesi ders programında Türk hukukuna yönelik temel derslerin yanı sıra karşılaştırmalı ve uluslararası hukuk alanlarında sunulan dersler de Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarına ayrıcalık sağlamaktadır. Bu kapsamda hukuk eğitimim boyunca edindiğim tüm bu kazanımlar neticesinde mezun olduğumda, hukukun herhangi bir alanında uzmanlaşabilme olanağına sahip oldum.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimim boyunca edindiğim tüm bilgileri daha da derinleştirmek adına Koç Üniversitesi’nde özel hukuk tezli yüksek lisans programına kayıt oldum. Karşılaştırmalı ve disiplinlerarası hukuk alanlarında bir çok faydalı ders sunan program kapsamında halihazırda yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim.

Ezgi Arık

35 Yıllık uzunca sayılabilecek iş hayatımda birçok Hukuki konuyla uğraşmama rağmen Hukukun esasını, ruhunu ve her şeyin temeli olduğuna inandığım Adaleti anlamama yardımcı olan, hayatımın son dönemlerindeki en güzel öğretisini bana kazandıran Koç Hukuk fakültesine, başta sevgili Dekanımız Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’e ve tüm hocalarıma, Fakülte mensuplarına ve beraber sınav hazırlıkları yaptığımız genç hukukçu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.

Bana hayatımın sonbaharında yeniden öğrenmeyi bir zevk haline getiren, bundan sonraki akademik çalışmama ilham veren, okuma zevkine tekrar kavuşmamı sağlayan ve ülkenin refahı için Hukukun üstünlüğü üzerine kafa yormama yol açan Koç Hukuk Fakültesinin LLM programını lisansüstü eğitim alıp kendini geliştirmek isteyen her seviyede her yaşta herkese tavsiye ediyorum.

ABD anayasasını bu gözle okumanın ve yorumlamanın veya günümüz Türkiye’sindeki Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarını izlemenin bu kadar heyecanlı olacağını hiç tahmin etmezdim.

Hüsamettin Onanç
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Mezunu

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZDEN

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Hukuk Fakültesi Dekanu

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programımız, hukuk alanındaki küresel çalışmalara odaklanarak, seçkin bir araştırma siciline sahip üstün nitelikli öğretim üyeleri ve hukukun mesleki uygulamalarında etkili profesyoneller eliyle lisansüstü hukuk çalışmalarında yeni bir yaklaşımı tetikliyor. Bu yaklaşım sadece Türkiye için yeni bir örnek oluşturmakla kalmayacak, Türkiye’de hukuk alanında yüksek lisans yapmayı da cazip hale getirecek. Yüksek lisans programımızdaki kamu hukuku ve özel hukuk dersleri farklı hukuk disiplinlerinin en talepkâr ve en az tartışılan karşılaştırmalı ve uluslararası konularını ele alıyor. Bölgesel, yerel ve uluslararası ölçekteki hukuksal değişimler nedeniyle hem yerleşik disiplinlerde derinleşen hem de mikro hukuk çalışmalarına uzanan derslere yer veriyoruz. Program çift dilli (İngilizce-Türkçe) olmasının yanı sıra, yerel ve küresel akademik uzmanlığı kaynaştırarak yürütülüyor. Sorumlu öğretim üyesi ya da uzmanlar tarafından etkili ders anlatımları, ciddi hukuksal araştırma, uluslararası katılımcıların konuk olduğu seminerler, çalıştaylar, yoğun danışmanlık ve müfredata koşut diğer etkinliklerle hukuk alanındaki liderlik için farklı kariyer fırsatları sunuyoruz. Burs imkanları ile üstün nitelikli adayları destekliyor ve akademik yanı ağır basan lisansüstü hukuk çalışmalarında bir araştırma odağı oluşturuyoruz. Mesleki alana ağırlık vermeyi düşünen yüksek lisans öğrencilerimize yönelik uygulama odaklı ders kulvarlarına da sahibiz.