LITR 356 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 357 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 358 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 359 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 390 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 395 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

LITR 421 / ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çağdaş dünya edebiyatındaki ana akımların eleştirel yöntemle incelenmesi. Latin Amerika, Afrika ve Asya’dan seçilen eserlerin güncel kuramsal yaklaşımlar ile mercek altına alınması.

LITR 422 / YAZIM KURAMI VE UYGULAMASINDAN BAŞLIKLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencilerin yazma sürecini ve yazılı sözün gücünü daha iyi kavramalarını sağlayacak eleştirel yaklaşımları ve yaratıcı yazma uygulamalarını bir araya getirilir. Öğrenciler bir yandan çok çeşitli kuramsal konularla tanışırken bir yandan da şiirden kurmaca-dışı metinlere kadar değişik türlerde yazma çalışması yaparlar. Yazarlık, editörlük ve gazetecilik alanlarında çalışmak isteyen öğrenciler için özellikle planlanmış bir derstir.

LITR 430 / FEMİNİST ANLATILAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Edebi metinler, film, kuramsal yazılar, çoklu medya ve sözlü anlatılar ve aracılığıyla günümüz feminist düşünündeki temel fikirlerin ve müdahalelerin eleştirel analizi. Cinsiyet eleştirilerinin yerleşik kadınlık, erkeklik, kimlik ve davranış kavramlarını sorgulama biçimlerine özel dikkat.

LITR 431 / GÖÇ VE ANLATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Farklı coğrafi düzlemlerde ortaya çıkan göç türlerinin edebi metinler, filmler ve belgesellerdeki temsiline odaklanır. Sınırlar arası geçişlerde ulusal, kültürel, ırksal, dilsel ve cinsel kimlik yapılanmalarının sorgulanma, yeniden üretilme ve biçim değiştirme süreçlerini irdeler. Öğrencilerin göç alanındaki eleştirel tartışmaları yakından takip etmelerini sağlar ve göçün farklı örneklerini analiz için gerekli terminolojiyi öğretir.

LITR 432 / POSTKOLONYAL KURAM VE PRATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Emperyalizm ve kolonyalizmin incelendiği okuma ve yazma ağırlıklı çalışma. Afrika, Güney Asya, Karayipler ve Ortadoğu?da ortaya çıkan farklı edebi metinlerin Spivak, Fanon, Said ve Ngugi?nin kuramsal yazıları ışığında incelenmesi. Postkolonyal kuramda öne çıkan ulus, dil, ırk, öznellik ve diaspora gibi temaların ele alınması.

LITR 440 / AMERİKAN EDEBİYATI ÇALIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerikan edebiyatından temel bir konunun okuma ve yazma ağırlıklı olarak ele alınması. Eserlerin tarihsel ve kuramsal bağlamlarında incelenmesi.

LITR 441 / MODERN AVRUPA EDEBİYATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ortalarına kadar yazılmış Avrupa edebiyatının önemli eserlerinin derinlemesine incelenmesi. I. ve II. dünya savaşı sırasında ve savaş sonrası dönemde üretilmiş farklı edebi türlerin irdelenmesi. Edebiyat ve felsefe arası ilişkileri sorgulayan, ve inançsal kriz, belirsizlik, sorumluluk, ve özgürlük gibi konuları biçimsel ve dilsel denemeler aracılığıyla ele alan eserlerin değerlendirilmesi.

LITR 442 / ELEŞTiREL KURAM OKUMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LITR. 111 or consent of the instructor

Eleştirel kuram alanındaki önemli konu ve isimlerle ilgili yoğun okuma ve yazma ağırlıklı çalışmalar. Okuma ve yazmaya dair bazı genel kanıları sorgulayacak ve metinsel temsil ve yorum kavramlarındaki değişmelere dikkat çekeceğiz. Derste vurgulanacak noktalar, işlenecek metinler ve başlıklar her dönem için değişiklik gösterecektir. Ön şartı taşıyan bütün öğrencilere açık olmakla birlikte bu ders Karşılaştırmalı Edebiyatta Onur Programı?nı takip eden öğrencilere zorunludur.

LITR 443 / KARŞILAŞTIRMALI ROMAN
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

18. yüzyıldaki doǧumundan 20. yüzyıldaki modernist ve postmodernist dönemlere uzanan süreçte roman, roman kuramlarına ve farklı milli geleneklere bakış. Metinler dersin her açılışında deǧişebilir.

LITR 445 / ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kurgu, şiir ve tiyatro türlerine özel vurguyla edebi çeviri kuram ve pratiğine giriş. Önemli eleştiri ve kuram metinlerini okuyup tartışma. Yaratıcı yazıların çeviri süreci için önemli unsurlarına odaklanma. Yayınlanmış çeviri metinlerine karşılaştırmalı bakış ve kişisel çeviriler yapma. Çeşitli çevirmenlerin stratejileri ve deneyimlerine ilişkin okumalar, alanda söz sahibi bir çevirmenle söyleşi yapma.

LITR 450 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 451 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 452 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 453 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 454 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 455 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 456 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LITR 457 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.