Gittikçe küreselleşen dünyada farklı dilleri ve edebiyatları çalışmak ve farklı kültürleri anlama yetisine sahip olmak her zamankinden daha çok önem taşımaktadır. Enformasyon çağında yazılı ya da görsel anlatılar oluşturabilme ve varolan anlatıları yorumlayabilme becerisi gereklilik arz etmektedir. Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans programı toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir edebiyat çalışması sunar. İçinde dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve disiplinlerarası dersleri de bulunduran programda öğrenciler seçkin öğretim üyeleriyle Türkiye, Osmanlı, Avrupa ve Anglofon edebiyat ve kültürel araştırmalar alanlarında çalışma fırsatı bulurlar. Farklı edebiyatlardaki çeşitli tür ve konulara dair farkındalık uyandırmanın yanında program öğrencileri güncel eleştirel ve kuramsal tartışmalar konusunda bilgilendirmeyi, edebiyat ile diğer disiplinler ve sanat formları arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçlamaktadır.

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans programı; edebiyatın ve diğer sanat formlarının küresel bir bağlamda ve farklı zaman dilimlerinin, konuların ve türlerin dikkate alınarak çalışılmasına teorik temelli ve disiplinlerarası bir yaklaşım sunar. Program, öğrencilere karşılaştırmalı edebiyatta güncel metotlar ve eleştirel tartışmalar konusunda köklü bir eğitim sağlamakla beraber Rusça, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Arapça gibi farklı dillerde araştırma yapma fırsatı verir.

Yüksek Lisans programı iki senelik bir programdır. Öğrenciler ilk sene dersler alır ve ikinci sene seçkin öğretim üyelerinin gözetimi altında araştırma yapar ve tez yazarlar. Program, öğrencilerin özellikle Osmanlı ve Modern Türk edebiyatı hakkında karşılaştırmalı bir bağlamda araştırma yapmasını teşvik eder. Program, karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarını geliştirmek için birlikte çalışan ve entelektüel merakı yüksek olan bir araştırmacı topluluğu ortaya koymak için dizayn edilmiştir.

Yüksek Lisans programı mezunları; edebiyat ve diğer sanat formlarını çalışmaları sonucu kazandıkları bilgileri ve farklı alanlarda uygulanabilir yeteneklerini akademi, siyaset, özel sektör ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar gibi küresel bir perspektif veya değişik kültürler hakkında bilgi ve anlayış sahibi çalışanlara ihtiyaç duyan kariyerlerde kullanabilirler.

Yüksek Lisans programı öğrencilere disiplinler arası yaklaşım, kuramsal ve yöntemsel çeşitlilik ile beraber Türkçe, Osmanlıca, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İngilizce gibi farklı dillerde araştırma yapma fırsatı verir. Osmanlı ve Modern Türk Edebiyatı üzerine çok dilli karşılaştırmalı araştırma yapabilme olanağını sağlamak için program özellikle dizayn edilmiştir. Ayrıca, program Türkiye, Kuzey Amerika ve Avrupa’da doktora programlarına devam etmek isteyen öğrencileri hazırlar.