Program Çıktıları

  1. Karşılaştırmalı edebiyat ve eleştirel teorideki temel kavramlar ve yaklaşımlar hakkında yetkinlik kazanmak;
  2. Karşılaştırmalı edebiyatın temel metotlarını öğrenmek ve bu metotları araştırma için kullanmak;
  3. Farklı edebiyat ve sanat formları ve bunların birbiriyle ilişkileri hakkında etkili araştırma becerileri geliştirmek;
  4. Farklı edebiyatlar ve kültürler hakkında bilgi edinmek;
  5. Analitik ve kritik düşünme yetisi kazanmak;
  6. Karşılaştırmalı edebiyat ve ilgili alanlarda güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak ve onları analiz etmek;
  7. Seçilen çalışma alanında kullanılan yaklaşımlar ve metotlar hakkında yetkinlik kazanmak ve özgün araştırma ortaya koymak;
  8. Özellikle edebî metinler aracılığıyla sosyal, siyasî ve çevresel konular hakkında farkındalık kazanmak;
  9. Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının farklı disiplinlerle ilişkisini anlamak.

Mezunların Meslek Profilleri

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunlarımız yayıncılık, gazetecilik, kültür sektörü, eğitim, uluslararası ilişkiler, film ve görsel sanatlar aralarında olmak üzere çeşitli alanlarda kariyer yapabilir, ya da akademik kariyerlerini sürdürmeyi seçebilirler.