Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Programı, Koç Üniversitesi’nin sosyoloji ve tarih bölümlerinin güçlü yönlerini disiplinlerarası bir yüksek lisans programında bir araya getiriyor. Türkiye’de sosyal bilimlerde disiplinlerarası lisansüstü programlara yönelik artan ihtiyaca hizmet eden program, teoriye dayanan, tarihsel bilgi temelli ve ampirik bir lisansüstü eğitim sunmaktadır.

Başvuru Koşulları

Eksiksiz bir başvuru paketi aşağıdaki belgeleri içerir:

  • Niyet mektubu
  • İki referans mektubu
  • Not dökümü (Transkript): En az 3,00/4,00 not ortalaması
  • TOEFL veya (e-)YDS veya YÖKDİL puanları
  • ALES (Yerli adaylar için)
  • GRE (Yabancı adaylar için)
Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Programı Kabul Koşulları
SınavlarGerekli Minimum Puanlar
ALES(Eşit Ağırlık)70
GRE 153
GPA3.00
TOEFL (IBT)80
YDS/E-YDS80
YÖKDİL80

Niyet Mektubu

Genel başvuru sayfasında (https://gsssh.ku.edu.tr/basvuru/online-basvuru/) önerildiği gibi, iyi bir niyet mektubu, programa başvurma nedenlerini, kariyer hedeflerini ve araştırma alanlarını içerir. Ayrıca, mümkün olduğunca, hangi araştırma yöntemlerinin kullanılacağını da kapsayan geçici bir tez konusu içermelidir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin programın akademik kadrosunun araştırma alanlarına ve projelerine aşina olmaları ve niyet mektubunda birlikte çalışmak isteyebilecekleri öğretim üyelerinin adlarını belirtmeleri önemle tavsiye edilir. Belirli bir öğretim üyesiyle çalışmak isteyenler, ek bilgi için o kişiyle iletişime geçebilir. Öğretim üyelerimizin yayınlarının bir listesi de dahil olmak üzere daha ayrıntılı bilgi Sosyoloji ve Tarih Bölümü’nün web sayfalarında bulunabilir.

Referans Mektupları

Enstitü, Yüksek Lisans başvuruları için iki referans mektubu talep etmektedir. Referans mektupları, başvuru sahibinin lisansüstü eğitim potansiyeli hakkında ilk elden bilgi ile konuşabilecek kişiler tarafından yazılmalı ve mektuplar çevrimiçi olarak gönderilmelidir.

Not Dökümü (Transkript)

Yüksek Lisans başvuruları için en az 3.00 not ortalamasına sahip olmanız gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin, başvuru sırasında transkriptin taranmış bir görüntüsünü yüklemeleri önemle tavsiye ederiz; bu, süreci hızlandırabilir. Ancak, kabul edilen tüm öğrencilerden kayıt sırasında nihai, resmi bir transkript istenecektir.

ALES/GRE

Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların, Graduate Record Examination (GRE-yabancı adaylar için) veya ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı-yerli adaylar için) Genel Sınav sonuç belgelerini başvuru sistemine yüklemeleri ve puanlarını girmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında henüz puanlarınız açıklanmamışsa bu alanları boş bırakabileceksiniz. ALES puanı olmayan başvuruları da kabul ediyoruz. Bu puanlarınızı açıklanır açıklanmaz göndermelisiniz.

TOEFL veya (e-)YDS veya YÖKDİL

Enstitü, İngilizce testi olarak TOEFL, YDS ve YÖKDİL kabul etmektedir. Anadili İngilizce olmayan tüm yerli adaylar ve uluslararası başvuru sahipleri bu sınavlardan birisinden gerekli minimum puanı almalıdır (Lütfen tablodan gerekli minimum puanlara bakınız).

*IELTS kabul etmiyoruz.