CSHS M.A. programı, tezli, iki yıllık bir diploma programıdır. Öğrenciler ilk yıl dersler alırken ikinci yılda araştırma projelerini gerçekleştirir ve tezlerini yazar. Öğrenciler, araştırma projeleriyle ilgili karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak diledikleri bir öğretim görevlisiyle birlikte çalışır. Öğretim üyelerinin yöntemsel çeşitliliğine uygun olarak, öğrenciler örnek olay ve karşılaştırmalı tarihsel yaklaşımlar, nicel anket yöntemleri, etnografi, arşiv çalışmaları, içerik analizleri ve çeşitli karma yöntem yaklaşımları da dahil olmak üzere tarihsel ve sosyolojik yöntemlerden oluşan geniş bir yelpazeden yararlanır.

 Program, öğrencilerin kariyer gereksinimlerine iki şekilde hizmet eder. Birincisinde, program Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’da doktora programlarına devam etmek isteyen öğrencileri hazırlar. İkinci yol olarak, Türkiye’de devlet kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası kuruluşlarda araştırma ve politikayla ilişkili pozisyonlara ilgili duyan öğrencileri eğitir.