Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Koç Üniversitesi’nin Tarih ve Sosyoloji bölümlerini bir araya getiren disiplinler arası bir yüksek lisans programı olacaktır. Ülkemizde, sosyal bilim yüksek lisans programlarında disiplinler arası yaklaşımlara artan bir ihtiyaç vardır. Önde gelen bazı üniversitelerde belli bir konu veya bölge üzerine yoğunlaşan disiplinler arası bazı programlar olmakla birlikte, teorik ve tarihi yaklaşımları birlikte içeren tezsiz yüksek lisans programları eksiktir. Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları tezsiz Yüksek Lisans Programı bu eksiği gidermeyi amaçlıyor.

Öğrenciler devlet ve toplumdaki tarihsel dönüşümler ve toplumsal eşitsizlikler alanlarında güçlü bir temel eğitim alacaklardır. Programdaki dersler, günümüzdeki toplumsal sorunların tarihsel bir açıdan incelenmesi üzerine yoğunlaşarak, hem bir doktora programına devam etmek isteyen öğrencilere temel bir altyapı verecek, hem de kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde önemli görevler alacak nitelikli sosyal bilimciler eğitilmesini sağlayacaktır.