Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) 

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programının amacı klinik psikoloji alanında bilim temelli uygulama yapabilme yeterliliğine sahip uygulamacılar yetiştirmektir.

Program, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, iyi derecede psikopatoloji, araştırma yöntemleri, psikolojik değerlendirme becerilerine sahip, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve mesleki etik kuralları bilgisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Yapısı ve Öğrenim Çıktıları 

Koç Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programı öğrencilere hem psikolojik değerlendirme ile psikoterapi alanlarında klinik yetkinlik ve yeterlik kazandırmayı hem de bilimsel düşünme ve araştırma yapma becelerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Programda intihar, depresyon, kişilik bozuklukları, travma, sosyal kaygı bozukluğu, cinsel yönelimler ve kimlikler, duygu düzenleme zorlukları, bağımlılık, zorunlu göçün etkileri, stres ve psikopatolojinin ortaya çıkması ve sağaltımında kültürel etmenler konuları ile  sorun çözme terapisi, sistemik terapiler ve psikoterapi süreçleri gibi kanıta dayalı müdahaleler konularında uzmanlaşmış öğretim üyeleri görev yapmaktadır.

Mezunlar ayrıca yoğun klinik uygulama içeren görüşme teknikleri, psikolojik değerlendirme ve Sorun Çözme Terapisi konularında yetkin bir seviyeye geleceklerdir.

İlk akademik yılda öğrenciler teori ve uygulama içeren klinik derslerini alırlarken KU Mental Health Lab’de araştırma toplantılarına katılacaklardır. İkinci yıl stajlarını Koç Üniversitesi Hastanesi’nde veya anlaşmalı hastanelerde yapacaklardır.

Program, dengeli bir bilim – uygulama çerçevesinde bilimsel yöntemi bilen, aynı zamanda kanıta dayalı psikoterapi modellerine hâkim ve psikolojik değerlendirme konusunda yetkin uzmanlar yetiştirecektir.

Öğrenciler, öğretim üyelerinin yürüttükleri ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak klinik psikoloji araştırmalarında deneyim kazanabileceklerdir.

Kanıta dayalı psikoterapi becerisinin yanı sıra bilimsel araştırma yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen program, doktoraya devam etmek isteyenler için de önemli bir alt yapı sağlayacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Programa psikoloji lisans derecesi olan adaylar başvurabilir.

Süpervizyon ve stajlar dışında derslerin çoğu ingilizce işlenecektir, iyi derece İngilizce ve Türkçe bilen adaylar değerlendirilecektir.

Programa başvuran adayların sosyal sorumluluk projelerinde yer almış olmaları programa bul edilme olasılıklarını arttıracaktır.

Klinik psikoloji alanında hem araştırma hem de kanıta dayalı uygulama alanlarında uzmanlaşmak isteyenler için Koç Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programı önemli bir fırsat penceresi aralamaktadır.

Başvur