Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Nedir?

Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı tamamlamış sağlık meslek mensubudur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunları klinik psikolog ünvanı alır ve klinisyen olarak özel klinikler, danışmanlık merkezleri veya hastanelerde çalışma yetkisine sahiptir.

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının Amaçları

Programın temel amacı klinik psikoloji alanında bilim temelli uygulama yapabilme yeterliliğine sahip uygulamacılar yetiştirmektir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, iyi derecede psikopatoloji, araştırma yöntemleri, psikolojik değerlendirme becerilerine sahip, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve mesleki etik kuralları bilgisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Süpervizyon altında görüşme, psikolojik değerlendirme ve terapi yapacak olan öğrenciler, kurumun anlaşmalı olarak belirlediği uygulama merkezlerinde vakalarını takip edeceklerdir. Bu programdan mezun olacak klinik psikologların bilgi ve uygulama becerilerinin yanı sıra toplumsalsorumluluğu yüksek, mesleki etik ilkelere duyarlı ve farklı düşünce ve kültürlere açık uzmanlar olması amaçlanmaktadır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Kapsamı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı mezunları iyi derecede araştırma yöntemleri, psikopatoloji ve ölçme değerlendirme bilgisi, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve mesleki etik

kurallarını öğrenirken bir yandan da uygulama yaparak klinik beceriler kazanacaklardır. Özellikle süpervizyon eşliğinde takip edecekleri vakalarda görüşme teknikleri, psikopatolojik değerlendirme ve psikoterapi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

Program Çıktıları

 1. Klinik psikolojide araştırma yöntemleri, teori ve uygulamalar konusunda bilgi edinme
 2. Ölçme değerlendirme, klinik görüşme ve terapi uygulamalarında beceriler edinme
 3. Terapi süreci planlama, vaka formulasyonu yapma ve yönetme konusunda yetkinlik kazanma
 4. Profesyonel etik ilkelere ve yasalara bağlı kalmak.
 5. Farklı bireyler, gruplar ve topluluklarla profesyonel olarak çalışırken farkındalık, empati ve duyarlılık göstermek.
 6. Mesleki değer ve tutumlar sergilemek.
 7. Güçlü iletişim ve kişilerarası becerilerine sahip olmak.
 8. Profesyonel konsültasyon ve klinik süpervizyon almak.

Mezunların Bilgi ve Beceri Kazanacakları Alanlar

Bu programdan mezun olan kişiler aşağıdaki konularda bilgi ve beceri açısından sağlam bir temele sahip olacaklardır:

 • Meslek etiği
 • Psikopatoloji
 • Güncel, kanıta dayalı psikoterapi kuram ve uygulamaları
 • Görüşme teknikleri ve psikolojik ölçme değerlendirmeler
 • Araştırma yöntemleri

Kariyer ve Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans” derecesi ve

‘Klinik Psikolog’ ünvanı alabileceklerdir. Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunları Türkiye ve yurdışında akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde, ruh sağlığı birimlerinde, sağlık hizmetleri servislerinde, hastanelerde, okullarda, üniversitelerin psikolojik danışmanlık birimlerinde ve kamuya bağlı diğer kurumlarda (Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bkanalığı vb) çalışabilirler.