PSYC Dr. Öğretim Üyesi

Ezgi Aytürk

Ofis: SOS B40 Telefon: +90 212 338 1000
Araştırma Alanları

Dersler
PSYC

GSSSH

PSYC

CSSH