• Resmi Not Dökümleri: (Lisans mezuniyeti en az 3.00/4.00 not ortalaması, Yüksek Lisans ortalaması 3.00/4.00)
  • İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, YÖKDİL en az 80 puan veya YDS en az 80 puan . Diğer kabul koşullarını yerine getiren adayların İngilizce Dil Yeterlilik seviyeleri kabul kıstaslarının altında ise bu adaylara hazırlık hakkı tanınabilir.
  • ALES: (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Eşit Ağırlıklı veya Sözel Yüksek Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 70 puan, Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 80 Puan.
  • GRE :(Graduate Record Examination) T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir. Yüksek Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az Sayısal 153 puan, Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 156 Sayısal puan.
  • 3 adet referans mektubu
  • Niyet Mektubu
  • Mülakat Sonucu

 

Sosyoloji Doktora Programı Lisans Derecesi ile Yüksek Lisans Derecesi ile
ALES (Eşit Ağırlık) 80 70
GRE (Sayısal) 156 153
GPA 3.00 3.00
TOEFL IBT 80 80
YDS 80 80
 YÖKDİL 80 80