Programa sosyoloji lisans mezunu olmayan öğrenciler de kabul edilebilir. Bu öğrencilerin doktora programına başlayabilmesi için önce aşağıdaki temel dersleri almalı gereklidir. Bu dersler lisans seviyesinde alınmışsa öğrenci doktora programına doğrudan başlayabilecektir. Aşağıdaki dersleri daha önce almamış öğrencilerin bu dersleri Koç Üniversitesi’nde almaları mümkün olacaktır.

Lisans seviyesinde alınması gereken derslere öğrenci bazında danışman/koordinatör onayı ile karar verilecek olup, bu dersler kredisiz olarak alınabilecektir;

SOCI 201: Sosyal Bilimlerde Bilimsel Yöntemler

SOCI 220: Sosyal Değişim

SOCI 301: Sosyolojik Araştırma Yöntemleri

SOCI 303: Klasik Sosyal Teori

SOCI 312: Çağdaş Sosyal Teori

SOCI 325: Sosyal Tabakalaşma

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Bu derslere ek olarak öğrenim süreleri dahilinde öğrencilerin aşağıdaki kredisiz dersleri (geçme veya kalma) almaları zorunludur. 

TEACH 500  Eğitim Asistanlığı Deneyimi (her dönem)

KOLT 500  Eğitim Asistanlığı Workhop (bir kez)

ENGL 500 Akademik İngilizce (bir kez)

ETHR 500  Etik Dersi (bir kez)

SOCI 590   Seminer Dersi (bir kez)

SOCI 695 Tez Dersi

Doktora Programı (Yüksek Lisans derecesi olanlar için)
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
KOLT 500 (Kredisiz), TEACH 500 (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
Zorunlu Ders: SOCI 501: Nicel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi) Seçmeli Ders (3 kredi)
Zorunlu Ders: SOCI 503: Klasik Sosyal Teori (3 Kredi) Seçmeli Ders (3 kredi)
Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 Kredi)
Toplam:9 Kredi Toplam: 9 Kredi
3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
Seçmeli Ders (3 kredi) SOCI 695 Tez (Kredisiz)
SOCI 590: Seminer (Kredisiz), TEACH 500 (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
Toplam: 3 Kredi Toplam: 0 Kredi
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
SOCI 695 Tez (Kredisiz)

TEACH 500 (Kredisiz)

ENGL 500 (Kredisiz)

SOCI 695 Tez (Kredisiz)

TEACH 500 (Kredisiz)

7. Yarıyıl 8.Yarıyıl
SOCI 695 Tez (Kredisiz) SOCI 695 Tez (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
TEACH 500 (Kredisiz) Genel Toplam: 21 Kredi
Doktora Programı (Yüksek Lisans derecesi olmayanlar için)
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
KOLT 500 (Kredisiz), TEACH 500 (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
Zorunlu Ders: SOCI 501: Nicel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi) Zorunlu Ders: SOCI 502: Nitel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi)
Zorunlu Ders: SOCI 503: Klasik Sosyal Teori (3 Kredi) Zorunlu Ders: SOCI 506: Çağdaş Sosyal Teori (3 Kredi)
Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 Kredi)
Toplam: 9 Kredi Toplam: 9 Kredi
3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 kredi)
Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 kredi)
Seçmeli Ders  (3 kredi)

TEACH 500 (Kredisiz)

Seçmeli Ders  (3 kredi)

TEACH 500 (Kredisiz)

Toplam: 9 Kredi Toplam: 9 Kredi
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
Seçmeli Ders (3 kredi) SOCI 695 Tez (Kredisiz)
Seçmeli Ders (3 kredi) TEACH 500 (Kredisiz)
SOCI 590: Seminer (Kredisiz)

TEACH 500 (Kredisiz)

ENGL 500
Toplam: 6 Kredi Toplam: 0 Kredi
7. Yarıyıl 8.Yarıyıl
SOCI 695 Tez (Kredisiz)

TEACH 500 (Kredisiz)

SOCI 695 Tez (Kredisiz)

TEACH 500 (Kredisiz)

9. Yarıyıl 10. Yarıyıl
SOCI 695 Tez (Kredisiz) SOCI 695 Tez (Kredisiz), TEACH 500 (Kredisiz)
TEACH 500 (Kredisiz) Genel Toplam: 42 Kredi