FACULTY CSSH MAVA Dr. Öğretim Üyesi

Aykut Coşkun

Ofis: SOS Z11C Telefon: +90 212 338 1186
Araştırma Alanları

Industrial design, Design for behavior change, design theory

Eğitim
2015
Ph.D.,, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Araştırma

Industrial design, Design for behavior change, design theoryDersler
DTES

GSSSH

MAVA

CSSH