DTES 500 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

DTES 501 / DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Betimsel istatistik ve temel araştırma metodolojilerine genel bir bakış. Araştırma ve yayın etiği, tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, eşdeğişirlik analizi, asıl ve basit etki analizleri ile etkileşim karşılaştırmalarını içeren araştırma deseni tasarımları ve deneysel yöntemler.

DTES 514 / ETKİLEŞİMLİ TASARIM İÇİN FİKİR ÜRETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.

DTES 516 / ÇOCUK KİTAPLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Resimli çocuk kitabı tasarım ve araştırmasına giriş. Çocuk kitapları ve etkileşimli elektronik hikaye kitaplarının eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi. Dil gelişimiyle ilişkili projelerin incelenmesi. Resimli kitapların işleyişinin anlaşılması. Çok dilli, çok kültürlü, deneysel, yaratıcı ve postmodern kitapların analiz edilmesi.

DTES 521 / TEKNOLOJİ FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders kapsamında teknoloji, tasarım ve bunların toplumla ilişkisine dair eleştirel yaklaşımlar ve felsefi gelenekler ele alınır. Mobil ve kablosuz teknolojilerin hayatın her alanına yayılması; teknoloji, tasarım ve onların moderniteyle nötr olduğu varsayılan ilişkisinin sorgulanmasını zorunlu kılar. Bu çerçevede derste, teknolojiye dair şu perspektifler ele alınmaktadır: eleştirel teori, varoluşçuluk, otonomist Marksizm, feminist kuram ve sibernetik. Derste Norbert Weiner, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Karl Marx, Jacques Ellul, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard, Judy Wacjman gibi kuramcıların teknolojiye olan bakış açıları ele alınmaktadır.

DTES 522 / VİDEO OYUN ÇALIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir araç olarak video oyun artık ilk zamanlardaki atari salonlarının dışına taşmış, mobil cihazlar ve karmaşık konsollar aracılığıyla oturma odalarımıza ‘bir hayat tarzı’ şeklinde girmiştir. Bu perspektifde, dijital oyun çalışmaları genel olarak ele alınır. Ders, bir araç olarak video oyunun ortaya çıkışını ve güncel video oyun çalışmalarındaki teorik tartışmaları inceler. Derste video oyun kuramı, ekonomi politik ve mekan, video oyun emeği, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, tasarım ve yazılım, küreselleşme, pedagoji, direniş ve estetik gibi konular incelenir. Video oyunlara dair araştırma yöntemleri de ders kapsamındadır.

DTES 523 / GÖRSEL KÜLTÜRDE KENT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mimarlar, sanatçılar, yönetmenler ve şehir planlamacıların kentlerin kimliğini nasıl kurguladıklarını inceler. Soylulaştırma süreçleri ve bunlara direniş gibi güncel tartışmalar şehirlerin tahayyülü ve dönüşümü üzerinde daha derinlikli bir anlayış gerektirmektedir. Bu ders kent ve modernite, kamusal alan, felaket ve kalıntılar, müzeler, sanal şehirler, ve pazarlama stratejileri gibi tarihi ve güncel konuları tartışmaya açar. Okumalar ve görsel materyaller resim, fotoğraf, film, graffiti, enstalasyon, mimari konularını içerir. Londra, Berlin, Roma, Marsilya ve İstanbul gibi Avrupa kentleri üzerine odaklanılacak.

DTES 524 / ETKİLEŞİMLİ BİLGİ TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilgi mimarisi ve sunumunun temelleri. Verinin bilgiye dönüşümünü. İlişki, gruplama ve hiyerarşi gibi kavramlar. Bilişsel bilgi işleme süreçleri. Farklı medyalar için ve farklı vakalar üzerinden bilgiyi şekillendirme, sunma ve görselleştirme. Tarif tasarımı, zaman serileri, konum-zaman verisi, karşılaştırma ve büyük-veri. Bilgi ile dokunma, jestler ve cihazlara dayalı etkileşim yöntemleri

DTES 534 / OYUN TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Video ve bilgisayar oyunlarının tasarımının temelleri. Oyun geliştirmenin pratik boyutları. Oyun tasarım sürecinin öğrenilmesi. Bilgisayar oyunlarının tarihi, oyun türleri, oyun dinamikleri ve mekanikleri.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 547 / KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kullanırlılık test deneyiminin aşağıdaki adımları analiz ederek iyileştirilmesi. Kullanılabilirlik testlerinin planlanması, kişi ve kullanıcı gruplarının belirlenmesi, test materyallerinin hazırlanması, testin yürütülmesi, veri toplanması ve analizi ve tasarım kılavuzunun geliştirilmesi.

DTES 550 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 551 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 552 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 553 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 554 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 555 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 556 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

DTES 557 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 558 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 559 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 595 / 
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.