ku-2

Geniş bir entelektüel çeşitlilik ve köklü bir sosyal bilimler geleneğine bağlı olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine hızla küreselleşen dünyada, mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak çağdaş bir program sunmaktadır. Bölümün dinamik ve uluslararası kadrosu eğitimde mükemmelliği ve bilimsel araştırmalarda yaratıcılığı hedeflemektedir.

Öğrenciler, uluslararası politika, karşılaştırmalı siyaset, Türk dış siyaseti ve siyaset felsefesi gibi uluslararası ilişkiler disiplininin alt dallarından dersler seçebilme imkanına sahiptir. Bölüm, geniş ve esnek programının yanı sıra, politik ekonomi ve kamu politikasını esas alan farklı bir seçeneği de sunmakta ve uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve demokratikleşme, güncel Türk siyaseti ve ekonomisi, Türk dış politikası, Orta Doğu politikası ve Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri konularına öncelikli olarak ağırlık vermektedir.

Bölüm, mezunlarını devlet kurumları, iş dünyası, medya, akademik dünya ve uluslararası kurumlar gibi birçok alanda etkin liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Mezunlarımıza kazandırdığımız gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş İngilizce donanımı, onların Dışişleri Bakanlığı ve devletin diğer kademelerinde ya da banka, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi sektör kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.