Programa başlayacak adayların lisans derecelerini almış olmaları gerekir. Hali hazırda lisans derecesi olmayan fakat bu dereceyi programın başlama tarihinden önce almayı bekleyen adaylar da başvuruda bulunabilir. Başvuran aday, ayrıca aşağıdaki belgeleri de dosyasına ekler:

•    Resmi Not Dökümleri: Lisans not ortalaması en az 3,00/4,00 olmalıdır.

•  ALES Sayısal bölümden en az 90 puan.
•    İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, CBT en az 213 puan, PBT en az 550 puan ya da  YDS , E-YDS (80 puan ve üstü) belgesi.
•    GRE (Graduate Record Examination; T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir): Sayısal bölümden en az 160 puan.
•    İki adet referans mektubu.
•    Başvuru formu

Yukarıda belirtilen başvuru dosyasını Enstitü’ye teslim etmiş olan adaylar arasında ALES, referans mektupları gibi alanlarda yapılacak sıralama ile seçilirler. Bölüm tarafından gerekli görüldüğü takdirde, mülakat da yapılabilir.

Ders Gereklilikleri 
Koc Üniversitesi – Ekonomi Alanı Mezunları için
Min GPA = 3.00
MATH 103: Introduction to Abstract Mathematics
MATH 208: Advanced Calculus
Matematik derslerinden en az “B” notu almış olmaları gerekmektedir.

Koc Üniversitesi – Diğer Alan Mezunları için
Min GPA = 3.00
ECON 201: Mikroekonomi
ECON 202: Makroekonomi
ECON 311: Ekonometri I
MATH 103: Soyut Matematiğe Giriş
MATH 208: İleri Kalkülüs

Ekonomi dalında en az 2 ders alınmış olması, Matematik derslerinden en az “B” notu alınmış olması ve Ekonomi dersleri toplamında GPA ortalamasının en az 3.00 olması beklenmektedir.