Başvuru Koşulları

ARHA Doktora Programına Kabul Koşulları

ARHA Doktora programı için güçlü akademik geçmişi olan, öğrenmeye hevesli, arkeoloji, sanat tarihi ya da kültürel miras yönetimi ve müze çalışmaları alanlarında akademik araştırma ve öğretim yapmak için yüksek potansiyeli olan öğrenciler arıyoruz. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Tarih, Mimarlık ve benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar tercih edilir. Programımıza hem Türk hem de yabancı öğrenciler başvurabilir ve çeşitli burs paketlerimizden faydalanabilirler.

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:


1. Lisans ve Yüksek Lisans Transcriptleri

2. GPA/ Genel Not Ortalaması: minimum 3.00

3. GRE- Sayısal Puan (Yabancı öğrenciler) veya ALES- Eşit Ağırlık (Türk öğrenciler)

GRE ve ALES skorları başvuru esnasında sunulmalıdır. ALES ve GRE skorları sunulmadıkça, başvuru eksik olarak sınıflandırılacaktır.

Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrenciler için gereken minimum puan: ALES 70/ GRE 153

Lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrenciler için gereken minimum puan: ALES 80/ GRE 156

İngilizce yeterlilik sınavı:


Anadili İngilizce olmayan adayların aşağıda belirtilen dil sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları gerekir. Doğrudan lisansüstü derslere kaydolabilmek için aşağıda belirtilen minimum puanlar alınmalıdır.

TOEFL: IBT (80/120)

YDS/e-YDS: 80

YÖKDİL/e-YÖKDİL: 80

Niyet Mektubu

Akademik geçmişinizin yanı sıra Koç Üniversitesi’nde özellikle hangi konularda çalışıp araştırma yapmak istediğinizi belirtmelisiniz. Doktora araştırmasını belirli bir konuda yapmak isteyenler, bunu niyet mektubunda belirtmelidirler. Başvuru sırasında herhangi bir konuda karar vermiş olmanız beklenmese de genel olarak hangi konularla ilgilendiğinizi belirtmeniz faydalı olacaktır.

Akademik Yazı Örneği

Başvuran adaylar bir akademik yazı örneği teslim etmelidirler. Minimum sekiz sayfa olması gereken bu yazı örneği, bir araştırma makalesi, yüksek lisans tezinden bir bölüm ya da bir makale şeklinde olabilir. Yazı örneğinin İngilizce olmasını tercih etmekle birlikte, daha önceki akademik eğitiminizin başka bir dilde olması durumunda, araştırma ve analiz yeteneğinizi gösterdiği sürece başka dillerde yazılmış örnekleri kabul edebiliriz.

Referans Mektupları

Başvuran adaylardan en az üç referans mektubu istenmektedir.

Mülakat

Başvuranlar arasında son elemeye kalan adaylar bizzat üniversitemize çağrılacak ya da duruma göre mülakatlar online yapılacaktır.

Mülakat öncesi okumak için kısa makaleler verilecektir. Ve bu okumalardan birinin ya da birden fazlasının üzerine tartışılması beklenmektedir.

Başvuranlar lisansüstü eğitim formunu doldurmalıdır. Tüm başvurular online olarak internet üzerinden yapılmalıdır.

Program Yükümlülükleri

ARHA Doktora Programı

Bu sayfanın Türkçe çevirisi bulunmamaktadır. İngilizce sayfa için lütfen tıklayın.