Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, en yeni teorik ve metodolojik teknikleri kullanarak, arkeoloji, sanat tarihi ve görsel kültür, kültürel miras yönetimi ve müzecilik alanlarında çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Fakültemiz modern Türkiye sınırları içinde tarih boyunca yaşamış olan uygarlıklar üzerine çalışan arkeoloji ve sanat tarihi alanında uzmanları barındırmaktadır. Öğrenciler, tarih öncesi Anadolu arkeolojisi, Yunan ve Roma dönemleri, Geç Antik ve Bizans dönemi çalışmaları ve Osmanlı dönemi alanlarında bilgilendirilir ve bu dönemlerden biri üzerinde uzmanlaşmayı seçebilirler. Kültürel miras yönetimi ve müze çalışmaları arkeoloji ve sanat tarihi eğitiminden ayrı olarak düşünülemez ve öğrenciler dört yıllık lisans eğitimleri süresince bu konularda da eğitilirler. Bölümümüz öğrencileri, Hititçe, Yunanca, Latince ve Osmanlı Türkçesi gibi Akdeniz çevresi ve Anadolu’da konuşulmuş olan antik diller üzerine de eğitim alma şansına sahiptirler. Derslerimiz arkeolojik alan gezileri, müze ziyaretleri ve Türkiye ve diğer ülkelerden gelen davetli konuşmacılar tarafından gerçekleştirilen uygulama seminerleri ve konferanslarla zenginleştirilir. Arkeoloji laboratuarımızda analiz ve konservasyon teknikleri üzerine uygulamalı eğitimler sunmaktayız. Öğrencilerimiz ayrıca yaz döneminde gerçekleşmekte olan üniversitemiz kazılarından birine katılma ya da müze ve kültürel miras organizasyonlarından birinde staj tamamlama konusunda desteklenmektedir.

Program Hakkında

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü; Arkeoloji, Deniz Arkeolojisi, Sanat Tarihi, Görsel Kültür, Kültürel Miras, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları ve Müzecilik alanlarında çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Derslerimiz; prehistorik Anadolu, Yunan ve Roma İmparatorlukları, Geç Antik Dönem, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ve modern dönem olmak üzere tarihsel ve coğrafi olarak geniş kapsamlıdır ve öğrencilere en güncel kuramları ve yöntemleri tanıtmak üzere tasarlanmışlardır. Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi alanlarına aktif akademik katılım müfredatın ayrılmaz bir parçasıdır ve arkeoloji laboratuvarımızda analiz ve konservasyon yöntemlerine yönelik uygulamalı eğitimden, arkeolojik alan ve müze gezilerine ve yerli ya da yabancı uzmanlar tarafından düzenlenen atölyeler, konferanslar ve konuşmalara kadar çeşitlendirilir. Öğrencilerimiz yaz dönemlerinde öğretim üyelerimizin kazılarında, müze ve kültürel miras kurumlarında, yurtiçi ve yurtdışı atölyelerde staj veya öğrenim görmek için teşviklendirilir. Aynı zamanda, Akdeniz ve Anadolu dilleri (Yunanca, Latince ve Osmanlıca) yahut dijital beşeri bilimler gibi alanlardan dersler alarak ilgilerine göre bu alanlarda uzmanlaşabilirler.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Doktora

Doktora hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

 • Daha geniş coğrafi ve sınır ötesi bağlamı içinde Prehistorya’dan çağdaş zamanlara kadar olan dönemi kapsayan, Anadolu ve daha geniş Akdeniz ile ilgili birincil çalışma izlerinin ileri düzeyde kavranması ve anlaşılması
 •  
 • Birincil çalışma alanlarındaki çalışmalar için mevcut olan farklı dönemleri ve bölgeleri tanımlayan farklı materyal türleri ve yazılı kaynaklar hakkında sağlam bir anlayış kazanma
 •  
 • Orijinal edebi kaynakların yanı sıra arkeolojik ve epigrafik malzemeye doğrudan erişim sağlayan, seçilmiş eski ve modern yabancı diller hakkında çalışma bilgisine sahip olma
 •  
 • Birincil çalışma alanlarındaki, mevcut araştırma durumuna dair net bir kavrayış edinebilme
 •  
 • Arkeolojik alan verilerinin toplanması, güncel laboratuvar analizleri ve / veya CBS veya diğer jeo-uzamsal ve veritabanı teknolojilerinde arkeoloji, sanat tarihi ve miras ihtiyaçları için analitik araçlar olarak yeterlilik konusunda ileri düzeyde anlayış.
 •  
 • Geçmiş ve günümüz toplumlarını anlamak için belirli denizcilik arkeolojik verilerini toplama, yorumlama ve sentezlemede görüş kazanma
 •  
 • Anadolu’nun farklı dönemlerine ve bölgelerine ve daha geniş Akdeniz dünyasına ait malzemelerin sanat tarihi analizinin kavram ve yöntemlerinin net bir şekilde anlaşılması becerisini kazanma
 •  
 • Arkeolojik saha çalışması sırasında veya müzelerdeki işlem sonrası çalışmalarda materyal ve görsel kültürün tasdiklerini tanımlama, analiz etme, yorumlama ve bağlamsallaştırma becerileri edinme
 •  
 • Türkiye’de veya yurtdışında miras yönetim planlarının oluşturulmasına veya bir miras projesinin çeşitli yönlerini yürütmeye yardımcı olmak için gerekli teorik yaklaşımlar ve pratik beceriler hakkında bilgi sahibi olma
 •  
 • Müzeler hakkında ve müzelerde çeşitli yöntemler kullanarak, alan çalışmasından arşiv araştırmalarına, disiplinler arası ve disiplinler arası düşünmeyi teşvik ederek ve müze küratörü veya yöneticisi olmak için gereken teorik ve pratik becerileri edinerek araştırma yapma becerisine sahip olma
 •  
 • Bağımsız çalışan, eleştirel düşünen, İngilizce ve diğer modern dillerde iyi gelişmiş yazılı ve sözlü becerilere sahip akademisyenler olarak araştırma yapma becerileri edinme

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.