Psikoloji
Program Hakkında

Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası akademik standartları karşılayan ve hatta aşan bir kalitede teorik ve uygulamalı araştırma, burs ve öğretim üretmeyi ve ulusal ve beşeri kalkınma ile ilgili konuları ele almayı amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerin araştırma yaparken ilk elden deneyim kazanmalarına yardımcı olmak ve onları insani gelişme alanın tanıştırmak için öğrencilerin bu tür araştırma projelerine aktif katılımını amaçlamaktadır.

Bölüm, öğrencilerinin psikolojinin hemen tüm alanlarında donanım kazanmasını ve psikolojideki farklı yaklaşımlara dair bilgi sahibi olmasını beklemektedir. Bölümde bilişsel, gelişimsel, klinik, sosyal, örgütsel ve kültürler arası psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerinin üzerinde çalıştığı ulusal ve uluslararası projelerde birebir yer alabilmektedir. Bölüm, öğrencilerinin alanı daha iyi tanımaları ve izlemeleri için, yurt içinden ve yurt dışından psikolojideki bellibaşlı bilim insanlarını konuşmacı olarak davet etmektedir.

Psikoloji Bölümünün akreditasyonu mevcuttur. 

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Doktora

Doktora hakkında daha fazla bilgi alın

 • Psikolojinin temel kavramlarına hakim olma, bu kavramları mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisine sahip olma
 •  
 • İnsan davranışını, duygularını ve düşüncelerini incelemek için objektif yöntemler öğrenme, bu yöntemleri uygulayarak bilimsel çalışmalar yapma
 •  
 • Toplum sorunlarına ve gerçeklerine karşı kazandığı farkındalık, mesleki bilgi ve donanımı ile sorunlara çözüm üretme becerisine sahip olma
 •  
 • Eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirme
 •  
 • Etkili iletişim becerine sahip olma, bireysel ve ekip içerisinde etkili çalışabilme
 •  
 • Mesleki sınırları, yeterlilikleri ve meslek sorumluluklarını bilme, çalışmalarında mesleki etik kurallarını uygulama, mesleki ilke ve değerlerini tanıma
 •  
 • Psikolojideki ve ilgili alanlardaki güncel sorunları belirleme ve analiz yapma
 •  
 • Seçilen çalışma alanında kullanılan psikolojik yaklaşım ve yöntemleri bilme, özgün bilimsel çalışmalar hazırlama ve uzmanlık alanına göre psikolojik bozukluklarla ilgili özgün makaleler yayınlama
 •  
 • Psikoloji alanının diğer bilim alanları ile olan ilişkisini ve disiplinlerarası etkileşimi kavrama.

Koç Üniversitesi Psikoloji lisansüstü mezunları Türkiye ve yurdışında akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi hastane, rehabilitasyon merkezi huzur evi, okul, dershane, ceza evi, insan kaynakları birimi ve adliyede çalışma olanağı bulabilirler.

CoursesL1L2L3L4L5L6L7L8L9
PSYC 501 / RESEARCH METHODS Ixx  xx   
PSYC 502 / RESEARCH METHODS IIxx  xx   
PSYC 503 / CURRENT TOPICS IN PSYCHOLOGYx x xxx x
PSYC 504 / TESTING AND MEASUREMENTxx  xxx  
PSYC 508 / HUMAN MEMORYx  xx x  
PSYC 511 / COGNITIVE NEUROSCIENCEx  xx x x
PSYC 513 / ORGANIZATIONAL BEHAVIORx xxx x x
PSYC 521 / COGNITIVE DEVELOPMENTx  xx x  
PSYC 526 / COGNITIVE MODELS AND THEORIESx xxx x x
PSYC 527 / CONDITIONING AND LEARNINGx  xx x  
PSYC 590 / SEMINARx xx  x x
PSYC 595 / THESIS xxxxx x