Hukuk
Program Hakkında

Koç Üniversitesi Hukuk Programları kamu ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan çekirdek programıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hukuk programları, Türkiye’nin mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış açılarına sahip hukukçu gereksinimine etkili biçimde yanıt vermektedir. Hukuk öğrencileri, akademik ve mesleki gelişim için düzenli seminerler ile uzman hukukçularla buluşma fırsatına sahiptir.

Dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle yürütülen değişim programları ve uluslararası staj imkanları öğrencilerimizin yurt dışı deneyimlerini artıracak niteliktedir. Hukuk Departmanı, mezunlarını ayrım yapmaksızın hukuk kariyerinin her alanında ve kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilecek birikime ve meslek etiğine uygun yetiştirmeye odaklanmıştır.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Doktora

Doktora hakkında daha fazla bilgi alın

 1. Kamu Hukuku alanında uluslararası ve ulusal yetkinlik ölçütleriyle uyumlu, yöntem ve kapsam bakımından derinlemesine hukuksal analiz yeteneği kazandırmak
 2.  
 3. Kamu Hukukunun farklı alanlarına ilişkin teorik bilgilerin olay çözümlemeleri ile pekiştirilmesi yoluyla çok yönlü bir bakış açısı edinilerek sorgulayıcı düşünme becerileri kazanılmasını sağlamak
 4.  
 5. Hukuk araştırmalarında/uygulamalarında ulusal ve uluslararası mecralarda önde gelen isimleri barındıran nitelikli bir akademik kadro tarafından sunulan temel ve yeni bilgilerle hukuksal yetkinlik edinilmesini sağlamak
 6.  
 7. Hukuk sisteminin kurumları ve yöntemlerine ilişkin derinlemesine bilgi edinilmesini sağlamak
 8.  
 9. Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlara mensup seçkin isimlerin verdiği seminerlerle ders dışı derinleşme imkânı sağlanarak alandaki güncel gelişmeler ve hukuk politikaları hakkında bütüncül bir bakış açısı kazandırmak
 10.  
 11. Aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim modeli benimsenerek yazılı ve sözlü bilimsel çalışmalar yapabilme becerisi kazandırmak
 12.  
 13. Hukuk ilke ve kuralları arkasındaki toplumsal kaygı ve toplumsal değerleri tespit edebilme yetisi kazandırmak
 14.  
 15. Hukuk eğitiminde karşılaştırmalı yaklaşımlar benimsenerek evrensel bir bakış açısı edindirmek
 16.  
 17. İngilizce ve Türkçe mesleki dil yetkinliği kazandırmak
 18.  
 19. Hukuki bir konuda danışmanlık verebilmek için kapsamlı hukuki araştırmalar gerçekleştirilebilmesini sağlamak,
 20.  
 21. Bir davanın muhtemel sonuçları hakkında danışmanlık verebilme yetisi kazandırmak
 22.  
 23. Hukuki gerekçe ile politika temelli argümanlar arasında ayrıma gidebilme becerisi kazandırmak
 24.  
 25. Hukuk uygulamasının etik boyutlarından haberdar olma becerisi edinilmesini sağlamak
 26.  
 27. Hukukun bilimsel araştırma boyutunda doktriner, emprik, karşılaştırmalı, uluslararası ve disiplinlerarası yöntemlere dayalı yetkinleşmeyi sağlamak
 28.  
 29. Ulusal ve uluslararası seçkin araştırma mecralarında yayınlanabilir nitelikte araştırma çıktıları sağlamak
 30.  
 31. Doktora ve tezli master öğrencilerinin ulusal ve uluslararası araştırma projesi temelli çalışma kapasitesini geliştirmek
 1. Özel Hukuk alanında uluslararası ve ulusal yetkinlik ölçütleriyle uyumlu, yöntem ve kapsam bakımından derinlemesine hukuksal analiz yeteneği kazandırmak
 2.  
 3. Özel Hukukun farklı alanlarına ve Özel Hukukun uyumlaştırılmasına ilişkin teorik bilgilerin olay çözümlemeleri ile pekiştirilmesi yoluyla çok yönlü bir bakış açısı edinilerek sorgulayıcı düşünme becerileri kazanılmasını sağlamak
 4.  
 5. Hukuk araştırmalarında/uygulamalarında ulusal ve uluslararası mecralarda önde gelen isimleri barındıran nitelikli bir akademik kadro tarafından sunulan temel ve yeni bilgilerle hukuksal yetkinlik edinilmesini sağlamak
 6.  
 7. Hukuk sisteminin kurumları ve yöntemlerine ilişkin derinlemesine bilgi edinilmesini sağlamak
 8.  
 9. Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları ile ulusal ve uluslararası kuruluşlara mensup seçkin isimlerin verdiği seminerlerle ders dışı derinleşme imkânı sağlanarak alandaki güncel gelişmeler ve hukuk politikaları hakkında bütüncül bir bakış açısı kazandırmak
 10.  
 11. Aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim modeli benimsenerek yazılı ve sözlü bilimsel çalışmalar yapabilme becerisi kazandırmak
 12.  
 13. Hukuk ilke ve kuralları arkasındaki toplumsal kaygı ve toplumsal değerleri tespit edebilme yetisi kazandırmak
 14.  
 15. Hukuk eğitiminde karşılaştırmalı yaklaşımlar benimsenerek evrensel bir bakış açısı edindirmek
 16.  
 17. İngilizce ve Türkçe mesleki dil yetkinliği kazandırmak
 18.  
 19. Hukuki bir konuda danışmanlık verebilmek için kapsamlı hukuki araştırmalar gerçekleştirilebilmesini sağlamak,
 20.  
 21. Bir davanın muhtemel sonuçları hakkında danışmanlık verebilme yetisi kazandırmak
 22.  
 23. Hukuki gerekçe ile politika temelli argümanlar arasında ayrıma gidebilme becerisi kazandırmak
 24.  
 25. Hukuk uygulamasının etik boyutlarından haberdar olma becerisi edinilmesini sağlamak
 26.  
 27. Hukukun bilimsel araştırma boyutunda doktriner, emprik, karşılaştırmalı, uluslararası ve disiplinlerarası yöntemlere dayalı yetkinleşmeyi sağlamak
 28.  
 29. Ulusal ve uluslararası seçkin araştırma mecralarında yayınlanabilir nitelikte araştırma çıktıları sağlamak
 30.  
 31. Doktora ve tezli yüksek lisans öğrencilerinin ulusal ve uluslararası araştırma projesi temelli çalışma kapasitesini geliştirmek

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisansüstü hukuk programlarından mezun olanlar, önde gelen hukuk büroları ve kamu bürokrasisi, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler gibi mecralarda ve hukukun akademik alanında kariyer olanaklarına sahiptir.

Public Law Courses L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16
LAW 501 / COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW: RIGHTS, INSTITUTIONS AND JUDICIAL REVIEW x x x x x x x x x x x x x x x
LAW 502 / EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW x x x x x x x x x x x x x x x
LAW 503 / TRANSNATIONAL AND EUROPEAN CRIMINAL LAW AND PROCEDURE x x x x x x x x x x x x x x x
LAW 504 / INTERNATIONAL AND EUROPEAN CONTRACT LAW x x x x x x x x x x x x x x x
LAW 505 / DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW x x x x x x x x x x x x x x x
LAW 506 / INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN A GLOBAL PERSPECTIVE x x x x x x x x x x x x x x x
LAW 507 / GLOBAL COMPETITION LAW x x x x x x x x x x x x x x x
LAW 511 / UNITED NATIONS (UN) HUMAN RIGHTS PROTECTION SYSTEM x x x x x x x x x x x x x x x
LAW 514 / PRIVATIZATION LAW x x x x x x x x x x x x x
LAW 590 / SEMINAR x x x x x x x x x x x x x x
LAW 595 / THESIS x x x x x x x x x x x x x x
 • 135.000 TL. (2022/23)
 • Tezli Program: Eğitim ücreti 7 ders ve tez yazım süreci dahil olmak üzere iki akademik yılı kapsar. Eğitim süresinin üçüncü seneye uzaması durumunda ek ücret alınmaz.
 • Tezsiz Program: Eğitim ücreti 1o ders ve iki dönemi kapsar. Eğitim süresinin üçüncü döneme uzaması durumunda ek ücret alınmaz.
 • Öğrenim ücretinin ilk yarısı Güz yarıyılı başında, ikinci yarısı ise Bahar yarıyılı başında olmak üzere iki taksit olarak ödenir.
 • Öğrenim ücreti yemek, yurtta konaklama, kitap ve ulaşım gibi diğer masrafları kapsamaz.