Başvuru Koşulları

Sosyoloji Doktora Programı

  • Resmi Not Dökümleri: (Lisans mezuniyeti en az 3.00/4.00 not ortalaması, Yüksek Lisans ortalaması 3.00/4.00)
  • İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, YÖKDİL en az 80 puan veya YDS en az 80 puan . 
  • ALES: (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Eşit Ağırlıklı veya Sözel Yüksek Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 70 puan, Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 80 Puan.
  • GRE :(Graduate Record Examination) T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir. Yüksek Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az Sayısal 153 puan, Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 156 Sayısal puan.
  • 3 adet referans mektubu
  • Niyet Mektubu
  • Mülakat Sonucu
PuanlarLisans Derecesi ileYüksek Lisans Derecesi ile
ALES (Eşit Ağırlık)8070
GRE (Sayısal)156153
GPA3.003.00
TOEFL IBT8080
YDS8080
 YÖKDİL8080

Program Yükümlülükleri


Programa sosyoloji lisans mezunu olmayan öğrenciler de kabul edilebilir. Bu öğrencilerin doktora programına başlayabilmesi için önce aşağıdaki temel dersleri almalı gereklidir. Bu dersler lisans seviyesinde alınmışsa öğrenci doktora programına doğrudan başlayabilecektir. Aşağıdaki dersleri daha önce almamış öğrencilerin bu dersleri Koç Üniversitesi’nde almaları mümkün olacaktır.

Lisans seviyesinde alınması gereken derslere öğrenci bazında danışman/koordinatör onayı ile karar verilecek olup, bu dersler kredisiz olarak alınabilecektir;

SOCI 201: Sosyal Bilimlerde Bilimsel Yöntemler
SOCI 220: Sosyal Değişim
SOCI 301: Sosyolojik Araştırma Yöntemleri
SOCI 303: Klasik Sosyal Teori
SOCI 312: Çağdaş Sosyal Teori
SOCI 325: Sosyal Tabakalaşma


Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Bu derslere ek olarak öğrenim süreleri dahilinde öğrencilerin aşağıdaki kredisiz dersleri (geçme veya kalma) almaları zorunludur.

TEACH 500 Eğitim Asistanlığı Deneyimi (her dönem)
KOLT 500 Eğitim Asistanlığı Workhop (bir kez)
ENGL 500 Akademik İngilizce (bir kez)
ETHR 500 Etik Dersi (bir kez)
SOCI 590 Seminer Dersi (bir kez)
SOCI 695 Tez Dersi

Doktora Programı (Yüksek Lisans derecesi olanlar için)

Sosyoloji Doktora Programı​

Doktora Programı (Yüksek Lisans derecesi olanlar için)
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
KOLT 500 (Kredisiz), TEACH 500 (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
Zorunlu Ders: SOCI 501: Nicel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi) Seçmeli Ders (3 kredi)
Zorunlu Ders: SOCI 503: Klasik Sosyal Teori (3 Kredi) Seçmeli Ders (3 kredi)
Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 Kredi)
Toplam:9 Kredi Toplam: 9 Kredi
3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
Seçmeli Ders (3 kredi) SOCI 695 Tez (Kredisiz)
SOCI 590: Seminer (Kredisiz), TEACH 500 (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
Toplam: 3 Kredi Toplam: 0 Kredi
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl

SOCI 695 Tez (Kredisiz)

TEACH 500 (Kredisiz)

ENGL 500 (Kredisiz)

SOCI 695 Tez (Kredisiz)

TEACH 500 (Kredisiz)

7. Yarıyıl 8.Yarıyıl
SOCI 695 Tez (Kredisiz) SOCI 695 Tez (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
TEACH 500 (Kredisiz) Genel Toplam: 21 Kredi
Doktora Programı (Yüksek Lisans derecesi olmayanlar için)
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
KOLT 500 (Kredisiz), TEACH 500 (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
Zorunlu Ders: SOCI 501: Nicel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi) Zorunlu Ders: SOCI 502: Nitel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi)
Zorunlu Ders: SOCI 503: Klasik Sosyal Teori (3 Kredi) Zorunlu Ders: SOCI 506: Çağdaş Sosyal Teori (3 Kredi)
Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 Kredi)
Toplam: 9 Kredi Toplam: 9 Kredi
3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 kredi)
Seçmeli Ders (3 kredi) Seçmeli Ders (3 kredi)
Seçmeli Ders  (3 kredi) Seçmeli Ders  (3 kredi)
TEACH 500 (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
Toplam: 9 Kredi Toplam: 9 Kredi
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
Seçmeli Ders (3 kredi) SOCI 695 Tez (Kredisiz)
Seçmeli Ders (3 kredi) TEACH 500 (Kredisiz)
SOCI 590: Seminer (Kredisiz) ENGL 500
TEACH 500 (Kredisiz)  
Toplam: 6 Kredi Toplam: 0 Kredi
7. Yarıyıl 8.Yarıyıl
SOCI 695 Tez (Kredisiz) SOCI 695 Tez (Kredisiz)
TEACH 500 (Kredisiz) TEACH 500 (Kredisiz)
9. Yarıyıl 10. Yarıyıl
SOCI 695 Tez (Kredisiz) SOCI 695 Tez (Kredisiz), TEACH 500 (Kredisiz)
TEACH 500 (Kredisiz) Genel Toplam: 42 Kredi