Sosyoloji doktora programı, mezun olan öğrencileri Türkiye’nin ve dünyanın önemli üniversitelerinde akademik kariyerlere hazırlamayı önemli bir öncelik olarak hedefler. Bunun yanında, öğrenciler kamu ve özel kurumlar, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında ve araştırmaya yönelik diğer kurumlarda çalışabileceklerdir. Öğrenci ve mezunlarının yaptığı araştırmalar, Türkiye’nin araştırma eksikliğinin kapatılmasında pay sahibi olacaktır. Yüksek donanımlı mezunlar veren ve önemli araştırmalara imza atan bir doktora programı, Türkiye’nin akademik ve entelektüel iklimine de önemli katkılar sağlayacaktır.