Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Program Hakkında

Geniş bir entelektüel çeşitlilik ve köklü bir sosyal bilimler geleneğine bağlı olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine hızla küreselleşen dünyada, mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak çağdaş bir program sunmaktadır. Bölümün dinamik ve uluslararası kadrosu eğitimde mükemmelliği ve bilimsel araştırmalarda yaratıcılığı hedeflemektedir.

Öğrenciler, uluslararası politika, karşılaştırmalı siyaset, Türk dış siyaseti ve siyaset felsefesi gibi uluslararası ilişkiler disiplininin alt dallarından dersler seçebilme imkanına sahiptir. Bölüm, geniş ve esnek programının yanı sıra, politik ekonomi ve kamu politikasını esas alan farklı bir seçeneği de sunmakta ve uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve demokratikleşme, güncel Türk siyaseti ve ekonomisi, Türk dış politikası, Orta Doğu politikası ve Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri konularına öncelikli olarak ağırlık vermektedir.

Bölüm, mezunlarını devlet kurumları, iş dünyası, medya, akademik dünya ve uluslararası kurumlar gibi birçok alanda etkin liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Mezunlarımıza kazandırdığımız gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş İngilizce donanımı, onların Dışişleri Bakanlığı ve devletin diğer kademelerinde ya da banka, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi sektör kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Doktora

Doktora hakkında daha fazla bilgi alın

 • Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
 •  
 • Tezlerini sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
 •  
 • Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif alabilmek
 •  
 • Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
 •  
 • Yerel ve uluslararası siyasal problemlere yaratıcı ve etkili çözümler üretmek ve uygulamak için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
 •  
 • Siyaset Bilimi tezlerinin geçerliliğini değerlendirmek ve siyasal verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilmek

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı mezunlarımız kariyerlerine saygın sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarda (örn. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Uluslararası Göç Örgütü, TÜSEV); yurtiçi ve yurtdışında özel sektörde (örn. Abdi İbrahim, Arçelik, Boston Consulting Group, Boyner, Facebook, Microsoft, Target) ve kamu sektöründe (örn. Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı) devam etmektedir.

Yüksek Lisans mezunlarımızın önemli bir kısmı da, Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’de prestijli doktora programlarına kabul edilerek akademide kalmayı tercih etmişlerdir.

CoursesL1L2L3L4L5L6
INTL 501 / RESEARCH METHODSXXX  X
INTL 503 / GLOBALIZATION AND INTERNATIONAL RELATIONS THEORYXX XX 
INTL 504 / COMPARATIVE POLITICSXX  XX
INTL 525 / TURKISH FOREIGN POLICY IN THE GLOBAL CONTEXTXX  X 
INTL 532 / POLITICAL ECONOMY OF GLOBALIZATION AND DEVELOPMENTXXXXX 
INTL 551 / SELECTED TOPICS IN INTERNATIONAL RELATIONSXX  X 
INTL 575 / POLITICS OF ETHNICITY AND NATIONALISMXX  X 
INTL 590 / PRE-THESIS SEMINAR  X   
INTL 600 / POLITICAL THEORYXX  X 
INTL 601 / QUANTITATIVE RESEARCH METHODSXXX  X
INTL 602 / COMPARATIVE POLITICSXX  XX
INTL 603 / INTERNATIONAL RELATIONSXX XXX
INTL 604 / QUALITATIVE RESEARCH METHODSXXX  X