Yüksek Lisans/LL.M./Doktora Programlarına kayıt için gerekli belgeler:

  • Yüksek Lisans kayıtları için; lisans diplomasının aslı, Doktora için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı (diplomalar kayıt sırasında üniversitemiz tarafından fotokopisi çekildikten sonra size geri verilecektir)
  • Not dökümü (Orjinal Transkript)
  • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Örneği
  • 1 Adet İkametgah
  • 1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “Askerlik Durum” belgesi
  • Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış iki adet  3 x 2 cm. ebadında beyaz fonda çekilmiş biyometrik fotoğraf  (KU öğrenci kartınızın çıkabilmesi için mutlaka beyaz fonda çekilmelidir.)
  • ALES belgesi (Tezsiz LL.M. Programları için gerekli değildir)
  • TOEFL, YÖKDİL ya da YDS , E-YDS belgesi (IELTS kabul edilmemektedir)
  • Eğitim ücreti ödüyorsanız, ödemenizi yaptığınıza dair dekont (Tam burslu öğrenciler lütfen dikkate almasın)
  • Kayıdınızı yaptırmaya gelemiyorsanız, yerinize anne ya da babanız da bu işlemi yapabilir.  Ebeveyn dışındaki kişiler için noter onaylı vekaletname