Kayıt Süreci


Yüksek Lisans/LL.M./Doktora Programlarına kayıt için gerekli belgeler:

 • Yüksek Lisans kayıtları için; lisans diplomasının aslı, Doktora için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı (diplomalar kayıt sırasında üniversitemiz tarafından fotokopisi çekildikten sonra size geri verilecektir)
 • Not dökümü (Orjinal Transkript)
 • 1 Adet Nüfus Cüzdanı Örneği
 • 1 Adet İkametgah
 • 1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “Askerlik Durum” belgesi
 • Devlet ya da özel herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış akciğer film raporu
 • Her birinin arkasına ad ve soyad yazılmış iki adet  3 x 2 cm. ebadında beyaz fonda çekilmiş biyometrik fotoğraf
 • ALES belgesi (Tezsiz LL.M. Programları için gerekli değildir)
 • TOEFL ya da YDS belgesi
 • Eğitim ücreti ödüyorsanız, ödemenizi yaptığınıza dair dekont (Tam burslu öğrenciler lütfen dikkate almasın)
 • Kayıdınızı yaptırmaya gelemiyorsanız, yerinize anne ya da babanız da bu işlemi yapabilir.  Ebeveyn dışındaki kişiler için noter onaylı vekaletname