DTES 500

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:0

DTES 516

Resimli çocuk kitabı tasarım ve araştırmasına giriş. Çocuk kitapları ve etkileşimli elektronik hikaye kitaplarının eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi. Dil gelişimiyle ilişkili projelerin incelenmesi. Resimli kitapların işleyişinin anlaşılması. Çok dilli, çok kültürlü, deneysel, yaratıcı ve postmodern kitapların analiz edilmesi.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 523

Mimarlar, sanatçılar, yönetmenler ve şehir planlamacıların kentlerin kimliğini nasıl kurguladıklarını inceler. Soylulaştırma süreçleri ve bunlara direniş gibi güncel tartışmalar şehirlerin tahayyülü ve dönüşümü üzerinde daha derinlikli bir anlayış gerektirmektedir. Bu ders kent ve modernite, kamusal alan, felaket ve kalıntılar, müzeler, sanal şehirler, ve pazarlama stratejileri gibi tarihi ve güncel konuları tartışmaya açar. Okumalar ve görsel materyaller resim, fotoğraf, film, graffiti, enstalasyon, mimari konularını içerir. Londra, Berlin, Roma, Marsilya ve İstanbul gibi Avrupa kentleri üzerine odaklanılacak.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 544

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 551

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 514

Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 522

Bir araç olarak video oyun artık ilk zamanlardaki atari salonlarının dışına taşmış, mobil cihazlar ve karmaşık konsollar aracılığıyla oturma odalarımıza ‘bir hayat tarzı’ şeklinde girmiştir. Bu perspektifde, dijital oyun çalışmaları genel olarak ele alınır. Ders, bir araç olarak video oyunun ortaya çıkışını ve güncel video oyun çalışmalarındaki teorik tartışmaları inceler. Derste video oyun kuramı, ekonomi politik ve mekan, video oyun emeği, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, tasarım ve yazılım, küreselleşme, pedagoji, direniş ve estetik gibi konular incelenir. Video oyunlara dair araştırma yöntemleri de ders kapsamındadır.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 534

Video ve bilgisayar oyunlarının tasarımının temelleri. Oyun geliştirmenin pratik boyutları. Oyun tasarım sürecinin öğrenilmesi. Bilgisayar oyunlarının tarihi, oyun türleri, oyun dinamikleri ve mekanikleri.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 550

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 553

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 501

Betimsel istatistik ve temel araştırma metodolojilerine genel bir bakış. Araştırma ve yayın etiği, tek yönlü analizler, faktöriyel tasarımlar, tekrarlanan ölçümler, eşdeğişirlik analizi, asıl ve basit etki analizleri ile etkileşim karşılaştırmalarını içeren araştırma deseni tasarımları ve deneysel yöntemler.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 521

Ders kapsamında teknoloji, tasarım ve bunların toplumla ilişkisine dair eleştirel yaklaşımlar ve felsefi gelenekler ele alınır. Mobil ve kablosuz teknolojilerin hayatın her alanına yayılması; teknoloji, tasarım ve onların moderniteyle nötr olduğu varsayılan ilişkisinin sorgulanmasını zorunlu kılar. Bu çerçevede derste, teknolojiye dair şu perspektifler ele alınmaktadır: eleştirel teori, varoluşçuluk, otonomist Marksizm, feminist kuram ve sibernetik. Derste Norbert Weiner, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Karl Marx, Jacques Ellul, Herbert Marcuse, Jean Baudrillard, Judy Wacjman gibi kuramcıların teknolojiye olan bakış açıları ele alınmaktadır.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 524

Bilgi mimarisi ve sunumunun temelleri. Verinin bilgiye dönüşümünü. İlişki, gruplama ve hiyerarşi gibi kavramlar. Bilişsel bilgi işleme süreçleri. Farklı medyalar için ve farklı vakalar üzerinden bilgiyi şekillendirme, sunma ve görselleştirme. Tarif tasarımı, zaman serileri, konum-zaman verisi, karşılaştırma ve büyük-veri. Bilgi ile dokunma, jestler ve cihazlara dayalı etkileşim yöntemleri

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 547

Kullanırlılık test deneyiminin aşağıdaki adımları analiz ederek iyileştirilmesi. Kullanılabilirlik testlerinin planlanması, kişi ve kullanıcı gruplarının belirlenmesi, test materyallerinin hazırlanması, testin yürütülmesi, veri toplanması ve analizi ve tasarım kılavuzunun geliştirilmesi.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3

DTES 552

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

GSSSH - DTES
Lisans
Kredisi:3