Koç Üniversitesi Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, ekonomi kuramı, uygulamalı ekonomi ve ekonometri alanlarında derinlemesine ve güçlü bir temel eğitim vermek, değişik uygulamalı alanlarda da uzmanlaşma sağlamaktır. Programdaki dersler iş dünyasında ya da devlet ve araştırma kurumlarında uzman ekonomist olarak çalışmak isteyen öğrencilerin kuramsal ve özellikle uygulamalı ekonomi alanlarında yetkinleşmesini sağlayacak, bunun yanında da bir doktora programına devam etmek isteyen öğrencilere temel bir altyapı verecektir. Ancak Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki Ekonomi Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Uzmanlaşmanın gittikçe önem kazandığı, birçok durumda lisans derecesinin yetersiz kalabildiği günümüz çalışma dünyasında programımız çok önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü, Türkiye’de ve dünyada bilimin ilerlemesine önemli katkılar yapan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Orta ölçekli bir bölüm olmasına rağmen, bilimsel yayınlara göre yapılan uluslararası sıralamalarda sürekli yer almakta ve bu sıralamalara Türkiye’den en üst sıralardan girmektedir. Bu niteliğiyle Koç Üniversitesi ekonomi alanında lisansüstü uzmanlık eğitimi verebilecek en iyi kurumlardan biridir.