Tasarım Teknoloji ve Toplum

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, yaratıcı endüstriler için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği 8 temel alanda – tasarım, film, müzik, animasyon, interaktif medya, bilgisayar oyunları, dijital reklamcılık, gastronomi, turizm – disiplinlerarası düşünebilen, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, yeni teknolojiler ve günlük dijital ürünler için yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek bilim insanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasında geçişkenlik sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara tüm dünyada gereksinim vardır.

Bu çerçevede, günümüz dünyasında yaratıcı endüstriler biçim, fonksiyon, malzeme ve imalat açısından eskiye göre çok daha karmaşık unsurlar taşımakta ve üzerinde derinlemesine düşünmemizi gerektirmektedir. Özellikle 21. yüzyılın yeni kavramları olan etkileşimli iletişim, deneyim tasarımı (experience design), hizmet tasarımı (service design) alanlarında disiplinlerarası yeni tecrübelerin elde edilmesi giderek daha önemli hale gelmektedir.

Program Hakkında

Uygulamalı tasarım ile sosyal ve davranış bilimleri arasında yer alan bu yeni alanda, insan bilişi, duygusu, algısı, motor sistemleri, etkileşim, kültürel değişim, teknoloji tarihi, bilgi ve bilim felsefesi açısından etkin bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi, ölçümleme ve deneysel tasarım birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Sözkonusu alanın işleyebilmesi için bilgisayar mühendisliği, tasarım, psikoloji, sosyoloji, tarih, medya gibi farkılı alanların birikiminin kullanılması şarttır. Bunları gerçekleştirmek için adı geçen disiplinlerin ayrı ayrı değil ortak çalışması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, TTT lisansüstü programında yaratıcı endüstrilerin etkileşimli iletişim, deneyimleme tasarımı (experience design) ve hizmet tasarımı (service design) konularında teorik, eleştirel ve uygulamaya dönük yenilikçi fikirleri hayata geçirilebilmek için disiplinlerarası temel araştırma becerilerinin sahip bilim insanı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öngörülen programın amacı bu alanda ihtiyaç duyulan hem bilim insanı hem de uygulamacı yetiştirmek olduğu için, öğrenciler yönelimlerine göre programı tezli / tezsiz yüksek lisans veya doktora diploması ile tamamlayabileceklerdir.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Doktora

Doktora hakkında daha fazla bilgi alın

  • Kullanıcı odaklı tasarım alanında çağdaş gelişmeleri anlama ve analiz etme
  •  
  • Çalışmalarına tasarım, teknoloji ve sosyal bilimler bilgileri disiplinlerarası kullanabilme
  •  
  • Deneysel protip üretme, normative methodları öğrenme, kulanıcı verilerini analiz etme veya tasarımsal, sanatsal sosyal eleştirme kültürü elde etme
  •  
  • Bulguları bilimsel yayına çevirme
  •  
  • Araştırma projeleri öneri ve uygulama sonuçlandırma süreçlerini gözlemleme

 

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonlarda, tasarım, teknoloji ve toplum alanında yayın yapan dergi ve yayınevlerinde, araştırma merkezlerinde ve ilgili alanda hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Araştırma

Mevcut araştırma laboratuvarları ve grupları aşağıda listelenmiştir;

Tasarım, Teknoloji ve Toplum disiplinlerarası bir lisansüstü program olduğundan, farklı disiplinlerden öğretim üyeleri öğrencilere danışmanlık yapabilmektedir. Bu durumda başka bir disiplinde lisansüstü bir program yerine neden Tasarım, Teknoloji ve Toplum programının tercih edildiği net bir şekilde açıklanmalıdır.