Hesaplamalı Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı

Başvuru Koşulları

Adayların lisans derecesine sahip olmaları beklenmektedir. Halen öğrenim görmekte olan ve Güz Dönemi’nden önce mezun olması beklenen öğrenciler de başvurabilir.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programına, sosyal bilimler bölümlerinden mezun olanların yanı sıra diğer alanlardan lisans derecesi almış öğrenciler de kabul edilebilmektedir.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı başvuru belgeleri şunlardır:

  • CV
  • Niyet Mektubu
  • 2 Referans Mektubu
  • Not Dökümü (en az 2.50/4.00 GPA)
  • ALES (yerli adaylar için)
  • GRE (yabancı adaylar için)
  • İngilizce Yeterlilik: TOEFL veya (e-)YDS veya YÖKDİL
  • Mülakat: Kısa listeye giren adayların, kabul sürecinin bir parçası olarak mülakata katılmaları gerekmektedir.
Hesaplamalı Sosyal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları
Testler Minimum Puanlar
ALES (Eşit Ağırlık) 70
GRE (Sayısal) 153
GPA 2.50/4.00
TOEFL IBT 80
(e-)YDS 80
YÖKDİL 80