Koç Üniversitesi Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı, Bilişsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstriyel-Örgütsel Psikolojisi alanlarındaki kuramları ve uygulamaları hakkında derinlemesine ve güçlü bir temel eğitim vermek, değişik uygulamalı alanlarda da uzmanlaşma sağlamaktır. Programı amacı psikolojinin değişik alanlarında doktora programına devam etmek isteyen öğrencilere temel bir altyapı vermek ve davranışsal araştırma tekniklerine ek olarak psikoloji alanında geniş bir bilgi dağarcığı gerektiren değişik iş kollarındaki pozisyonlara hazırlamaktır. Programımız uzmanlaşmanın gittikçe önem kazandığı, bir çok durumda lisans derecesinin yetersiz kalabildiği günümüz çalışma dünyasında çok önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası düzeyde psikoloji biliminin ilerlemesine önemli katkılar yapmakta olan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bilimsel yayın sayısı ve yapılan atıflar gözönünde bulundurulduğunda, uluslararası benzer programlara denklik gösterir. Verdiği lisans, tezli lisansüstü ve doktora eğitimi ile bu alanda en iyi öğrencileri çekmekte olan bölüm, yukarıda belirtilen nitelikleriyle psikoloji alanında lisansüstü uzmanlık eğitimi verebilecek en iyi kurumlardan biridir.