Programlar

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, en yeni teorik ve metodolojik teknikleri kullanarak, arkeoloji, sanat tarihi ve görsel kültür, kültürel miras yönetimi ve müzecilik alanlarında çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır.

Tasarım Teknoloji ve Toplum

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, yaratıcı endüstriler için çok önemli olanaklar sunmaktadır.

Ekonomi

Koç Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Türkiye’de ve yurt dışında bilimsel bilgiye katkıda bulunan ve güçlü bir tanınırlığı olan öğretim üyelerinden oluşur.

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Geniş bir entelektüel çeşitlilik ve köklü bir sosyal bilimler geleneğine bağlı olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine hızla küreselleşen dünyada, mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak çağdaş bir program sunmaktadır.

Hukuk

Koç Üniversitesi Hukuk Programları kamu ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan çekirdek programıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Psikoloji

Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası akademik standartları karşılayan ve hatta aşan bir kalitede teorik ve uygulamalı araştırma, burs ve öğretim üretmeyi ve ulusal ve beşeri kalkınma ile ilgili konuları ele almayı amaçlamaktadır.

Tarih

Koç Üniversitesi Tarih Doktora Programı, öğrencilere ileri seviye tarih çalışmalarında güçlü bir temel sağlamayı amaçlamaktadır.

Felsefe

Felsefe programının ana hedefi, felsefe kültürünü okuyup anlayabilmek, yeni yorumlar üretebilmek için gerekli yetenekleri ve düşünme disiplinini sağlamak, üstün yetenekli lider düşünürler yetiştirmektir.

Sosyoloji

Bölümün amacı; öğrencilere, toplumları ve sosyal yaşamı eleştirel şekilde inceleyebilmeleri için gerekli donanımı edinmelerinde yardımcı olmaktır.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne hoş geldiniz. Bu küreselleşme çağında, yüksek lisans programımız toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir edebiyat çalışması sunar.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında hesaplamalı yöntemler kullanılmasına yönelik teorik ve yöntemsel eğitimi derinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Klinik Psikoloji

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı klinik psikoloji alanında bilim temelli uygulama yapabilme yeterliliğine sahip uygulamacılar yetiştirmektir.

Post-Endüstriyel Şehri Yeniden Tasarlamak

Bu sayfanın Türkçe çevirisi bulunmamaktadır. İngilizce içeriği ziyaret edebilirsiniz.

Karşılaştırmalı Tarih Ve Toplum Çalışmaları

Bu sayfanın Türkçe çevirisi bulunmamaktadır. İngilizce içeriği ziyaret edebilirsiniz.​