CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

LITR 101 / EDEBİ ÇALIŞMALARA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yakın okuma ve eleştirel makale yazma becerisi kazandırma, biçimsel özellikler ve anahtar terminoloji bilgisi edindirme ve karşılaştırmalı edebi çalışmalar hakkında genel bir fikir verme amacıyla roman, şiir, tiyatro gibi ana türlere giriş.

LITR 109 / EDEBİYAT VE KÜLTÜR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Antik dönem edebiyat ve kültürüne, mit, trajedi, epik ve romans gibi edebiyat türlerine odaklanan karşılaştırmalı edebiyat ve eleştirel çalışmalara giriş. Antik Yunan, Mezopotamya edebiyatı ve Roma edebiyatından seçilmiş metinlerin irdelenmesi.

LITR 111 / EDEBİYAT KURAMI VE ELEŞTİRİSİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Edebiyat çalışmalarına temel kuramsal yaklaşımlar. Farklı türlerde edebi ve kültürel metinlerin analizi ve yorumlanması için gerekli kuramsal kavramların ele alınması.

LITR 201 / EDEBIYAT VE KÜLTÜR TERCÜMELERI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Edebi çeviri kuramlarının ve dil ve kültürün tarihsel etkileşiminin ele alınması.

LITR 203 / DÜNYA EDEBİYATINDAN BAŞLIKLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akdeniz odağında edebi arketiplerin, kültürel fenomenlerin ve kuramsal başlıkların incelenmesi.

LITR 210 / EDEBİYAT VE KÜLTÜR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LITR. 209 or 109 or consent of the instructor

Orta çağ ve erken modern çağ edebiyat ve kültürünün incelenmesi. Avrupa edebiyatı başta olmak üzere farklı geleneklerden metinlerin irdelenmesi.

LITR 211 / EDEBIYAT VE KÜLTÜR III
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

1800 yılından günümüze uzanan dünya edebiyat ve kültürünün incelenmesi. Disiplinlerarasi bir bakış açısıyla edebi metinlerin ele alınması.

LITR 216 / İNGILIZ EDEBIYATI (1800'E KADAR)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İngiliz Edebiyatının 1800 yılları öncesinde önde gelen yazarlarını, temalarını ve hareketlerini ele alan bir derstir. Eserler toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendiren bir dizi eleştirel metin aracılığıyla incelenecektir.

LITR 223 / MÜSLÜMAN DÜNYASINDAN GEZİ YAZILARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Müslüman Dünyasından seyyahların Ortaçağ’dan 20. yüzyıl başına kadar farklı kültürlerle karşılaşma izlenimleri. Anılarını kaleme aldıkları yazınsal geleneğe ait özellikler ve zamanla değişen bakış açıları üzerinde durulması ve batılı gezginlerin anlatılarıyla karşılaştırma.

LITR 303 / OSMANLI EDEBİYATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LITR. 111 or consent of the instructor

15. ve erken 20. yüzyıl arasında yazılmış Osmanlı edebiyatının önde gelen edebi biçimlerin, türlerinin ve temalarının ele alınması. Ders İngilizce yapılmaktadır, fakat tüm metinler Türkçe’dir.

LITR 304 / MODERN TÜRK EDEBİYATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne modern Türk edebiyatının eleştirel incelemesi. Roman, şiir ve kısa hikayeyi kapsayan değişik türlerde öne çıkan yazarların çalışılması.

LITR 316 / MODERN İNGİLİZ EDEBİYATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Aydınlanma çağından 20. yüzyıla kadar uzanan İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarının, akımlarının ve temalarının ele alınması. Eserlerin toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendirilmesi ve eleştirilmesi.

LITR 318 / AMERİKAN EDEBİYATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerikan Edebiyatının önde gelen yazarlarını, temalarını ve hareketlerini ele alan bir derstir. Eserler toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamlarında değerlendiren bir dizi eleştirel metin aracılığıyla incelenecektir.

LITR 319 / EDEBİYATTA AZINLIKLARIN SESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Etnik azınlıklar tarafından yazılan farklı metinlere giriş. Bu metinlerin standart kabul edilen çoğunluk kültürü ile azınlıkların bazı tecrübeleri arasındaki zorlu alanı nasıl ifade ettiklerini inceleme. Dersin her açılışında farklı bölgeler ele alınabilir.

LITR 323 / METİN VE GÖRSEL KÜLTÜR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Metinlerle maddi ve görsel kültür arasındaki dinamiklerin incelenmesi.

LITR 335 / ORTA DOĞU'YU ANLATMAK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yakın dönemde, bölgede ya da bölge dışında kurgusal olan ve olmayan eserlerin ulus ve anlatı, yerel kimlik ve tarihsel hafıza, ben ve ötekinin temsili konularını ele alış biçimlerine eleştirel yaklaşım. Türkiye dahil belli ülkelerden eserleri kapsayan çeşitli çerçevelerin çalışılması.

LITR 338 / SİNEMASAL TEMSİLLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Geçen yüzyıla ait sosyal ve kültürel konulardaki temel tartışmalarının temsillerinde, bunlara verilen tepkilerde ve yapılan müdahalelerde türün gelenekleri, teknolojik değişimler ve alımlama şekilleri odağında sinemanın rolüne eleştirel yaklaşım. Konu ve film seçimi dersin her açılışında değişebilir.

LITR 350 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 351 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 352 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 353 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 354 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LITR 355 / EDEBİYAT'TAN SEÇ KON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: