Program Hakkında

Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu profili farklılaşmaktadır. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, hukuk alanında güvenilir akademik araştırmaya ve uygulama deneyimine dayalı bir yaklaşımla bu yeni hukukçu profilinin biçimlenmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Hukuk Yüksek Lisans Programları Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki seçenek olarak  sunulur. Tezli Programlar 3 zorunlu ders, 4 seçmeli  ders ve bir tezden; Tezsiz Programlar ise 10 ders  ve bir proje ödevinden oluşmaktadır.

Neden Koç Üniversitesi?


- Hukuk alanındaki bilimsel yayın, araştırma ve mesleki uygulamalarda seçkin ve uluslararası alanda tanınmış öğretim üyeleri.
- Hukukun yerleşik ve özümsenmiş bilgisi üzerine yapılandırılmış güncel dersler.
- Farklı hukuk disiplinlerinin çok yönlü bakış açılarına dayanan öğrenim ve araştırma.
- Karşılaştırmalı ve uluslararası boyutlarıyla hukuksal sorunları irdeleyen akademik ve mesleki gelişim ortamı.
- Müfredata koşut çalıştaylar, seminerler ve diğer etkinliklerle bütünleşik program.
- Bilimsel araştırma yetkinliği yüksek adaylar ile mesleki alanda farklılaşmak isteyen adaylara yönelik farklı seçenekler.
- Düzenli ve etkili akademik danışmanlık.
- Akademik yayınlar ve yönlendirmeler bakımından Suna Kıraç Kütüphanesi’nin sunduğu ileri araştırma fırsatları.
- Etkili ölçme ve değerlendirme ölçütleri ile belirlenmiş nitelikli bir mezunlar grubu içinde yer alma ayrıcalığı.
- Yurtdışındaki önde gelen hukuk fakülteleriyle akademik işbirliği.

Kimler Başvurabilir?


Adayların hukuk alanında lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

Örgün Eğitim uygulanmaktadır.

Dersler Cuma ve Cumartesi günleri verilir.

Öğrencilerin ders günlerinde kampüse gelmeleri beklenir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Haziran 2024
Mülakat ve Yazılı Sınav: 5 Temmuz 2024

Kabul Koşulları

Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans Programlarına Kabul Koşulları

Başvuru değerlendirmesi; lisans not ortalaması ve sözlü mülakat sonucu temel alınarak yapılacaktır.

Ağırlıklı Not Ortalamasının asgari 2.50 aranır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans programlarına kabul edilmenin ön koşulu olarak:

  • Transkript
  • İngilizce Yeterl

– TOEFL IBT ( 80)  veya
– YDS/eYDS (80puan ve üstü) veya
– YÖKDİL  (80) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.  

  •  Mülakattan Başarı ile Geçme

Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de, hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilebilirler. Ancak, bu kişilere program bitiminde, LL.M. derecesinin yerine, MA derecesi verilir.

Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlar için aranan bölüm gereklilikleri;

Kamu Hukuku Programı İçin Özel Hukuk Programı İçin
Anayasa Hukuku I Medeni Hukuk
Anayasa Hukuku II Borçlar Hukuku I
Ceza Hukuku I Medeni Usul Hukuku I
İdare Hukuku I Ticaret Hukuku I
Devletler Genel Hukuku I Milletlerarası Özel Hukuk I
Seçimlik bir hukuk dersi Seçimlik bir hukuk dersi
Program Yükümlülükleri

Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu sayfanın Türkçe çevirisi bulunmamaktadır. İngilizce sayfa için lütfen tıklayın.

Mezunlarımızdan

Öğretim Üyelerimizden

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans Programımız, hukuk alanındaki küresel çalışmalara odaklanarak, seçkin bir araştırma siciline sahip üstün nitelikli öğretim üyeleri ve hukukun mesleki uygulamalarında etkili profesyoneller eliyle lisansüstü hukuk çalışmalarında yeni bir yaklaşımı tetikliyor. Bu yaklaşım sadece Türkiye için yeni bir örnek oluşturmakla kalmayacak, Türkiye’de hukuk alanında yüksek lisans yapmayı da cazip hale getirecek. Yüksek lisans programımızdaki kamu hukuku ve özel hukuk dersleri farklı hukuk disiplinlerinin en talepkâr ve en az tartışılan karşılaştırmalı ve uluslararası konularını ele alıyor. Bölgesel, yerel ve uluslararası ölçekteki hukuksal değişimler nedeniyle hem yerleşik disiplinlerde derinleşen hem de mikro hukuk çalışmalarına uzanan derslere yer veriyoruz. Program çift dilli (İngilizce-Türkçe) olmasının yanı sıra, yerel ve küresel akademik uzmanlığı kaynaştırarak yürütülüyor. Sorumlu öğretim üyesi ya da uzmanlar tarafından etkili ders anlatımları, ciddi hukuksal araştırma, uluslararası katılımcıların konuk olduğu seminerler, çalıştaylar, yoğun danışmanlık ve müfredata koşut diğer etkinliklerle hukuk alanındaki liderlik için farklı kariyer fırsatları sunuyoruz. Burs imkanları ile üstün nitelikli adayları destekliyor ve akademik yanı ağır basan lisansüstü hukuk çalışmalarında bir araştırma odağı oluşturuyoruz. Mesleki alana ağırlık vermeyi düşünen yüksek lisans öğrencilerimize yönelik uygulama odaklı ders kulvarlarına da sahibiz.

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk Fakültesi
Webinar