• Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı bu yıl açılmayacaktır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koç Üniversitesi (Tezli)

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı klinik psikoloji alanında bilim temelli uygulama yapabilme yeterliliğine sahip uygulamacılar yetiştirmektir.

Program, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, iyi derecede psikopatoloji, araştırma yöntemleri, psikolojik değerlendirme becerilerine sahip, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve mesleki etik kuralları bilgisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Programa psikoloji lisans derecesi olan adaylar başvurabilir.

Süpervizyon ve stajlar dışında derslerin çoğu ingilizce işlenecektir, iyi derece İngilizce ve Türkçe bilen adaylar değerlendirilecektir.

Programa başvuran adayların sosyal sorumluluk projelerinde yer almış olmaları programa bul edilme olasılıklarını arttıracaktır.

Klinik psikoloji alanında hem araştırma hem de kanıta dayalı uygulama alanlarında uzmanlaşmak isteyenler için Koç Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programı önemli bir fırsat penceresi aralamaktadır.

Koç Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programı öğrencilere hem psikolojik değerlendirme ile psikoterapi alanlarında klinik yetkinlik ve yeterlik kazandırmayı hem de bilimsel düşünme ve araştırma yapma becelerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Programda intihar, depresyon, kişilik bozuklukları, travma, sosyal kaygı bozukluğu, cinsel yönelimler ve kimlikler, duygu düzenleme zorlukları, bağımlılık, zorunlu göçün etkileri, stres ve psikopatolojinin ortaya çıkması ve sağaltımında kültürel etmenler konuları ile  sorun çözme terapisi, sistemik terapiler ve psikoterapi süreçleri gibi kanıta dayalı müdahaleler konularında uzmanlaşmış öğretim üyeleri görev yapmaktadır.

Mezunlar ayrıca yoğun klinik uygulama içeren görüşme teknikleri, psikolojik değerlendirme ve Sorun Çözme Terapisi konularında yetkin bir seviyeye geleceklerdir.

İlk akademik yılda öğrenciler teori ve uygulama içeren klinik derslerini alırlarken KU Mental Health Lab’de araştırma toplantılarına katılacaklardır. İkinci yıl stajlarını Koç Üniversitesi Hastanesi’nde veya anlaşmalı hastanelerde yapacaklardır.

Program, dengeli bir bilim – uygulama çerçevesinde bilimsel yöntemi bilen, aynı zamanda kanıta dayalı psikoterapi modellerine hâkim ve psikolojik değerlendirme konusunda yetkin uzmanlar yetiştirecektir.

Öğrenciler, öğretim üyelerinin yürüttükleri ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak klinik psikoloji araştırmalarında deneyim kazanabileceklerdir.

Kanıta dayalı psikoterapi becerisinin yanı sıra bilimsel araştırma yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen program, doktoraya devam etmek isteyenler için de önemli bir alt yapı sağlayacaktır.

Klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik psikoloji yüksek lisansı tamamlamış sağlık meslek mensubudur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunları klinik psikolog ünvanı alır ve klinisyen olarak özel klinikler, danışmanlık merkezleri veya hastanelerde çalışma yetkisine sahiptir.

Programın temel amacı klinik psikoloji alanında bilim temelli uygulama yapabilme yeterliliğine sahip uygulamacılar yetiştirmektir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, iyi derecede psikopatoloji, araştırma yöntemleri, psikolojik değerlendirme becerilerine sahip, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve mesleki etik kuralları bilgisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Süpervizyon altında görüşme, psikolojik değerlendirme ve terapi yapacak olan öğrenciler, kurumun anlaşmalı olarak belirlediği uygulama merkezlerinde vakalarını takip edeceklerdir. Bu programdan mezun olacak klinik psikologların bilgi ve uygulama becerilerinin yanı sıra toplumsalsorumluluğu yüksek, mesleki etik ilkelere duyarlı ve farklı düşünce ve kültürlere açık uzmanlar olması amaçlanmaktadır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı mezunları iyi derecede araştırma yöntemleri, psikopatoloji ve ölçme değerlendirme bilgisi, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve mesleki etik

kurallarını öğrenirken bir yandan da uygulama yaparak klinik beceriler kazanacaklardır. Özellikle süpervizyon eşliğinde takip edecekleri vakalarda görüşme teknikleri, psikopatolojik değerlendirme ve psikoterapi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir.

 • Klinik psikolojide araştırma yöntemleri, teori ve uygulamalar konusunda bilgi edinme
 •  
 • Ölçme değerlendirme, klinik görüşme ve terapi uygulamalarında beceriler edinme
 •  
 • Terapi süreci planlama, vaka formulasyonu yapma ve yönetme konusunda yetkinlik kazanma
 •  
 • Profesyonel etik ilkelere ve yasalara bağlı kalmak.
 •  
 • Farklı bireyler, gruplar ve topluluklarla profesyonel olarak çalışırken farkındalık, empati ve duyarlılık göstermek.
 •  
 • Mesleki değer ve tutumlar sergilemek.
 •  
 • Güçlü iletişim ve kişilerarası becerilerine sahip olmak.
 •  
 • Profesyonel konsültasyon ve klinik süpervizyon almak.

Bu programdan mezun olan kişiler aşağıdaki konularda bilgi ve beceri açısından sağlam bir temele sahip olacaklardır:

 • Meslek etiği
 •  
 • Psikopatoloji
 •  
 • Güncel, kanıta dayalı psikoterapi kuram ve uygulamaları
 •  
 • Görüşme teknikleri ve psikolojik ölçme değerlendirmeler
 •  
 • Araştırma yöntemleri
Bu programdan mezun olan öğrenciler “Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans” derecesi ve ‘Klinik Psikolog’ ünvanı alabileceklerdir. Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunları Türkiye ve yurdışında akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde, ruh sağlığı birimlerinde, sağlık hizmetleri servislerinde, hastanelerde, okullarda, üniversitelerin psikolojik danışmanlık birimlerinde ve kamuya bağlı diğer kurumlarda (Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bkanalığı vb) çalışabilirler.