Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) 

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı klinik psikoloji alanında bilim temelli uygulama yapabilme yeterliliğine sahip uygulamacılar yetiştirmektir.

Program, bilimsel düşünme biçimini benimseyen, iyi derecede psikopatoloji, araştırma yöntemleri, psikolojik değerlendirme becerilerine sahip, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve mesleki etik kuralları bilgisine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Yapısı ve Öğrenim Çıktıları 

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilere hem psikolojik değerlendirme ile psikoterapi alanlarında klinik yetkinlik ve yeterlik kazandırmayı hem de bilimsel düşünme ve araştırma yapma becelerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Programda intihar, depresyon, kişilik bozuklukları, travma, sosyal kaygı bozukluğu, cinsel yönelimler ve kimlikler, duygu düzenleme zorlukları, bağımlılık, zorunlu göçün etkileri, stres ve psikopatolojinin ortaya çıkması ve sağaltımında kültürel etmenler konuları ile  sorun çözme terapisi, sistemik terapiler ve psikoterapi süreçleri gibi kanıta dayalı müdahaleler konularında uzmanlaşmış öğretim üyeleri görev yapmaktadır.

Mezunlar ayrıca yoğun klinik uygulama içeren görüşme teknikleri, psikolojik değerlendirme ve Sorun Çözme Terapisi konularında yetkin bir seviyeye geleceklerdir.

İlk yıl KU-Mental Health Lab’da süpervizyon eşliğinde görüşme ve psikolojik değerlendirme yapacak olan öğrenciler, ikinci yıl stajlarını Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yapacaklardır.

Program, dengeli bir bilim – uygulama çerçevesinde bilimsel yöntemi bilen, aynı zamanda kanıta dayalı psikoterapi modellerine hâkim ve psikolojik değerlendirme konusunda yetkin uzmanlar yetiştirecektir.

Öğrenciler, öğretim üyelerinin yürüttükleri ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak klinik psikoloji araştırmalarında deneyim kazanabileceklerdir.

Kanıta dayalı psikoterapi becerisinin yanı sıra bilimsel araştırma yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen program, doktoraya devam etmek isteyenler için de önemli bir alt yapı sağlayacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Programa psikoloji lisans derecesi olan adaylar başvurabilir.

Süpervizyon ve stajlar dışında derslerin çoğu ingilizce işlenecektir, iyi derece İngilizce ve Türkçe bilen adaylar değerlendirilecektir.

Programa başvuran adayların sosyal sorumluluk projelerinde yer almış olmaları programa kabul edilme olasılıklarını arttıracaktır.

Klinik psikoloji alanında hem araştırma hem de kanıta dayalı uygulama alanlarında uzmanlaşmak isteyenler için Koç Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programı önemli bir fırsat penceresi aralamaktadır.

🚩 2023 Güz Dönemi için öğrenci kabulü olmayacaktır. 2024 Güz Dönemi başvuru takvimi önümüzdeki yıl duyurulacaktır.

Master’s Perspective

Prof. Mehmet Eskin, Clinical Psychology

Mezunlarımızdan

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji programından mezun olmak öncelikle etik değerlere önem vermeyi ve her şeyden önce hizmet verdiğimiz bireylerin yüksek yararını göz etmem gerektiğini öğretti. Öğretim kadrosu ve müfredatı sayesinde alanında en iyi hocalarımızdan insanın doğasını ve ilişkileri öğrenmek benim için çok değerliydi. Bugün alanda klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışırken kapsayıcı ve travmaya duyarlı bir psikososyal destek hizmeti sunabilip diğer yandan da ihtiyaca yönelik danışanlarıma yardımcı olabiliyorsam, bu Koç Üniversitesi’nde öğrendiğim insani bakış açısı ve edindiğim vizyon sayesinde.


Klinik psikoloji yüksek lisans programı kapsamında staj programının içerisinde yaptığımız hastane stajları ve içerisine dahil olduğumuz çeşitli akademik projeler sayesinde, okulu bitirirken hem ekip içerisinde çalışmayı bilen tam donanımlı birer klinik psikolog hem de sorgulamayı bilen ve öğrendiklerini insanların yararına kullanan araştırmacılar olarak mezun oluyoruz. Ayrıca Koç Üniversitesi'nin uluslararası standartlarda araştırma yapan hocalarla çalışma imkânı sunması öğrencileri çok kritik bir değer. Programın en değerli çıktılarından biri de hem psikolojik hem sosyal hem de biyolojik boyutlarda eğitim almak ve öğrendiklerimizi birinci elden pratiğimize uygulamaktır. Koç Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji eğitimi almak kariyerimde çıktığım en önemli basamaktı benim için, bu deneyimi yaşadığıma çok mutlu ve gururluyum.

MELİSA VAROL

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programının bir parçası olmak, eğitim ve kariyer yolumda bir dönüm noktası oldu. Programın araştırma ve tartışma odaklı yaklaşımı, kişisel ve akademik gelişimime büyük katkı sağlarken, insan ve toplum gelişiminin özü olduğuna inandığım sürekli sorgulamanın önemini kavramama yardımcı oldu. Zengin içeriğe sahip müfredatın ve kapsamlı teorik / uygulamalı eğitimin yanı sıra, hocalarımızın destekleyici ve yol gösterici duruşları bizlerin mezunları olarak hem akademide, hem de sahada mesleğimizi hakkıyla icra etmemiz için sağlam bir temel oluşturdu. Bu ailenin bir üyesi olmak benim için çok değerli bir deneyimdi ve her zaman öyle kalacak.

ELİFNAZ ÜNSAL

Koç Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansına ilk başvurduğumda, psikolojiye olan tutkumu ve ilgimi besleyecek ve alana önemli araştırmalar ve pratik katkılar yapmak için gerekli araçları sağlamama yardımcı olacak bir program arıyordum. Program boyunca, Dr. Ayşe Altan-Atalay gibi üniversitelerin en bilgili ve deneyimli öğretim üyeleriyle birlikte çalıştım ve transdiagnostik risk faktörleri gibi ilginç konuları araştırdım. Ayrıca Türkiye’deki Koç Üniversitesi Hastanesi ve ilgili ruh sağlığı kurumları da dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda ruh sağlığı hizmeti sunulmasını deneyimleme fırsatım oldu.

Programı tamamladıktan sonra akademik ve kişisel olarak büyümemi ve gelişmemi sağladığnı gururla söyleyebilirim. Ayrıca eğitim hayatım boyunca kurabildiğim, ömür boyu sürecek güzel dostluklardan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu progama başvurmak, pandeminin başlangıcında gerçekleştiği için pek çok belirsizliğin eşlik ettiği konfor alanımdan büyük bir adımdı. Ancak öğrendiğim, deneyimlediğim ve kazandığım her şey göz önüne alındığında, beni bu programa başvurmaya götüren tüm yollar için çok minnettarım.

Şu anda bir Türk üniversitenin öğrenci rehberlik merkezinde gönüllü olarak öğrencilere psikolojik destek sağlıyorum ve tezimi dergi makalelerinde yayınlamak için çalışıyorum.

AMAL ABDULCEBBAR

Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına dahil olmanın bana pek çok açıdan katkısı oldu. Değerli akademik kadrosu, öğrencilerine sunduğu araştırmacı-pratisyen bakış açısı ve eğitim programı, sağlanan staj imkanları, bilime ve bilimsel çalışmaya verilen önem sayesinde nitelikli bir klinisyen ve akademisyen olma yolunda oldukça değerli deneyimler edindim. Buradaki eğitimimin süresince hocalarımın bilgi ve deneyimlerinden yararlanmakla birlikte, her zaman için onların desteklerini hissettim. Okulumuzun bilim kapısından ilk ve son kez geçtiğim anlar arasındaki sürece dönüp baktığımda, tüm bu konularda kendi gelişimimi görebiliyorum. Klinik Psikoloji yüksek lisans programı dahilindeki hocalarım başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve minnet duyuyorum.

ELVAN ŞEKER