Başvuru Koşulları

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

 • Resmi Not Dökümleri (Lisans mezuniyeti en az 3.00/4.00 not ortalaması)

 • Referans Mektupları, Enstitü, yüksek lisans başvuruları için iki referans mektubu istemektedir. Bunlar, başvuru sahibinin lisansüstü eğitim potansiyeli hakkında ilk elden bilgi edinerek konuşabilecek niteliklere sahip kişiler tarafından yazılmalıdır. Referans mektupları çevrimiçi (online) olarak gönderilmelidir.

 • Niyet Mektubu, en fazla 2000 kelime olmalı, başvuru sahibinin neden Koç Üniversitesi’nde ve bu programda okumak istediğine odaklanmalı ve kariyer hedeflerini ve araştırma alanlarını açıklamalıdır.

 • İngilizce Dil Yeterliliği, Başvuru sahiplerinin ana dili İngilizce değilse, “Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi”nden (TOEFL) veya eşdeğer herhangi bir sınav sisteminden aldıkları resmi puanları sağlamalıdırlar.
  (Lütfen aşağıdaki gerekli minimum puanlara bakın)

 • ALES
  (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
  Eşit Ağırlıklı veya Sözel
  (Lütfen aşağıdaki gerekli minimum puanlara bakın)

 • Mülakat Sonucu
Puan
ALES(Eşit Ağırlıklı veya Sözel) 70
GPA 3.00
TOEFL IBT 80
YDS 80
YÖKDİL 80

Program Yükümlülükleri

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’na sosyoloji lisans programı mezunu olanların yanında sosyoloji mezunu olmayan, başka bölümlerden lisans derecesi almış öğrenciler de alınabilecektir. Sosyoloji bölümünden mezun olmamış ve aşağıdaki dersleri daha önce almamış öğrencilerin bu dersleri Koç Üniversitesi’nde almaları mümkün olacaktır.

Bu öğrencilerin lisans seviyesinde alması gereken derslere danışman/koordinatör onayı ile karar verilecek olup, bu dersler audit (dinleyici) olarak alınabilecektir. Lisans dersi alması gerekli görünen öğrenciler Yüksek Lisans programına ihtiyaca göre bir ya da iki dönem geç başlarlar.

SOCI 201: Sosyal Bilimlerde Bilimsel Metodlar

SOCI 220: Sosyal Değişim

SOCI 303: Klasik Sosyoloji Teorileri

SOCI 312: Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOCI 325: Sosyal Tabakalaşma

Yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Çalışmaları boyunca öğrencilerden aşağıdaki kredisiz dersi (geçme veya kalma) almaları beklenir:

TEACH 500 Öğretme Asistanlığı

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı

1. Yarıyıl – Güz 2. Yarıyıl – Bahar
SOCI 501: Niceliksel Araştırma Yöntemleri SOCI 502: Niteliksel Araştırma Yöntemleri
SOCI 503: Klasik Sosyoloji Kuramları SOCI 504: Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Alan Seçmeli Seçmeli
Elective ENGL 500: Academik İngilizce
KOLT 500: Öğretme Asistanlığı Çalıştayı SOCI 590: Seminer Dersi
TEACH 500: Öğretme Asistanlığı TEACH 500: Öğretme Asistanlığı
ETHR 500 Etik Dersi
3. Yarıyıl – Güz 4. Yarıyıl – Bahar
SOCI 595: Yüksek Lisans Tezi SOCI 595: Yüksek Lisans Tezi
TEACH 500: Öğretme Asistanlığı TEACH 500: Öğretme Asistanlığı