Karşılaştırmalı Edebiyat Tezli Yüksek Lisans Programı

Başvuru Koşulları

Karşılaştırmalı Edebiyat Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adayların aşağıda listelenen ve açıklanan belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Tüm başvuru sahiplerinin lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Eksiksiz bir başvuru paketi aşağıdaki belgeleri içerir:

  • Niyet mektubu
  • Akademik Yazı Örneği
  • İki referans mektubu
  • Not dökümü (Transkript): En az 3,00/4,00 not ortalaması
  • ALES (yerli adaylar için)
  • GRE (yabancı adaylar için)
  • TOEFL veya (e-)YDS veya YÖKDİL (anadili İngilizce olmayan adaylar için)*
  • Mülakat: Kısa listeye giren adayların, kabul sürecinin bir parçası olarak mülakata katılmaları gerekmektedir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru

Koşulları

Testler

Minimum Puanlar

ALES(Sözel)

80

GRE

156 (Sözel), 4 (Analitik)

GPA

3.00

TOEFL IBT

96

YDS

80

YÖKDİL

80

Niyet Mektubu

Başvuru sahipleri, Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programına başvurma nedenlerini, araştırma alanlarını ve kariyer hedeflerini kısa ve öz bir şekilde aktartıkları yaklaşık 500 kelimelik bir niyet mektubu yazmalıdır. Ayrıca, niyet mektubu mümkün mertebe geçici bir tez konusu ve ele almayı düşündüğünüz metinleri içermelidir.

Akademik Yazı Örneği

Yaklaşık 3000 kelime olmalı ve başvuranın edebi analiz becerisini ve eleştirel yaklaşımlar hakkındaki bilgisini göstermelidir.

Referans Mektupları

Enstitü, yüksek lisans başvuruları için iki referans mektubu talep etmektedir. Referans mektupları, başvuru sahibinin lisansüstü eğitim potansiyeli hakkında ilk elden bilgi ile konuşabilecek kişiler tarafından yazılmalıdır. Mektuplar çevrimiçi olarak gönderilmelidir.

Not Dökümü (Transkript)

Başvuru sahiplerinin, başvuru sırasında transkriptin yüksek çözünürlükte taranmış bir görüntüsünü göndermeleri gerekmektedir. Ancak, kabul edilen tüm öğrencilerden kayıt sırasında nihai, resmi bir transkript istenecektir. En az 3.00/4.00 not ortalaması gerekmektedir.

GRE/ALES

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, Graduate Record Examination (GRE-yabancı adaylar için) veya ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı-yerli adaylar için) Genel Sınav sonuçlarını Enstitüye göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca çevrimiçi başvuru sırasında mevcut puanlarınızı da yüklemeniz gerekir. Başvuru sırasında henüz puanlarınız açıklanmamışsa bu alanları boş bırakabileceksiniz.

TOEFL/(e-)YDS/YÖKDİL

Anadili İngilizce olmayan tüm adaylar TOEFL veya tabloda listelenen İngilizce testlerinden birinden gerekli minimum puanı sağlamalıdır. İlgili sınav sonuçlarının resmi bir kopyası Enstitüye gönderilmeli ve ayrıca çevrimiçi olarak sunulmalıdır.