Felsefe
Program Hakkında

Felsefe programının ana hedefi, felsefe kültürünü okuyup anlayabilmek, yeni yorumlar üretebilmek için gerekli yetenekleri ve düşünme disiplinini sağlamak, üstün yetenekli lider düşünürler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda önerilen İngilizce eğitim programının amaçları arasında öğrencilere gerçekliğin öğeleri ve bilinebilirliği, insanca bir yaşamın tanımı ve değerleri, kişisel veya kurumsal eylemlerin doğruluğu veya yanlışlığı gibi çeşitli soruların önemini kavratmak; felsefenin mantık, epistemoloji, bilim felsefesi, dil felsefesi, etik, estetik, siyaset felsefesi, sanat felsefesi ve hukuk felsefesi gibi alanlarındaki literatürü derinlemesine öğretmek; felsefenin eski dönemlerden bu yana ifade bulmuş bakış açıları üzerinden üretildiğinin ve dolayısıyla tarihselliğin öneminin kavranabilmesi için derin ve kapsamlı felsefe tarihi dersleri sunmak; felsefe disiplinin etik, sosyal ve küresel yönlerini ve bu alanlardaki sorgulayıcı ve farklılaştırıcı yapı ve etkisini göstermek ve düşünme, sorgulama ve eleştirme yeteneklerini harekete geçirmek sureti ile özgür ve sınırsız düşünebilen bireyler yetiştirmek yer almaktadır.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Sistematik okuma, yazma ve düşünmeyi geliştirme amacı yörüngesinde oluşmuş bir eğitim Koç Üniversitesi’nin Felsefe Bölümü’nün başta gelen hedeflerindedir. Bölümümüzde mantık, felsefe tarihi gibi alanları kapsayan temel ve zorunlu felsefe derslerine ek olarak, felsefenin değişik dallarında yoğunlaşma fırsatı tanıyan seçmeli felsefe dersleri de sunulmaktadır. Felsefe eğitimin sağladığı fikir üretme, eleştiri ve yazı yazma yetenekleri felsefe mezunlarına felsefe dışında değişik alanlarda da çalışma fırsatı sağlamaktadır. Mezunlarımız eğitim sertifikaları aldıkları takdirde liselerde felsefe öğretmeni veya lisansüstü felsefe eğitimiyle, akademisyen olma şansına da sahiptirler.

PO1 Öğrenciler Ontoloji, Metafizik, Epistemoloji, Zihin Felsefesi, Dil Felsefesi, Mantık, Etik, Sosyal ve Politik Felsefe, Estetik gibi felsefenin başlıca alt disiplinlerinde uzmanlaşırlar

PO2 Öğrenciler Felsefe Tarihi (Eski, Modern, Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi, Erken Analitik Felsefe Tarihi) ile tanışırlar.

PO3 Öğrenciler açık, tutarlı ve mantıklı bir şekilde akıl yürütme yeteneğine sahiptir.

PO4 Öğrencileri ahlaki akıl yürütme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar ve eylemin sağlam ilkelerini bilirler.

PÇ5 Öğrenciler, siyaset felsefesi, çağdaş siyaset teorisi, zihin felsefesi, dil felsefesi, eylem felsefesi, insan hakları ve felsefesi, ilgi alanlarındaki cinsiyet üzerine felsefi bakış açıları ve diğer disiplinlerle bağlantıları olan çeşitli alan seçmeli derslere sahiptir.

PO6 Öğrenciler felsefe yaparken yaratıcılık kazanırlar ve fakülte desteğiyle çalışmalarını yayınlama yolunda özgüven kazanırlar.

PO7 Öğrenciler lisansüstü eğitim için hazırlanır.

PO8 Öğrenciler aktif olarak öğrenir ve lisans felsefe kulübünde seminerler ve konuşmalar düzenlemek için inisiyatif alır.

Üniversite, ortaöğretim, medya, halkla ilişkiler şirketleri, yayınevleri, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar felsefe alanında uzmanlık yapanların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.