Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’ne hoş geldiniz. Bu küreselleşme çağında, yüksek lisans programımız toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir edebiyat çalışması sunar. İçinde dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve disiplinler arası dersleri de bulunduran programda öğrenciler seçkin öğretim üyeleriyle Türkiye, Osmanlı, Avrupa ve Anglofon edebiyat ve kültürel araştırmalar alanlarında çalışma fırsatı bulurlar. Programımız aynı zamanda öğrencilerinin Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan zengin ders seçeneklerinden yararlanmasını sağlar.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları yayıncılık, gazetecilik, kültür sektörü, eğitim, uluslararası ilişkiler, film ve görsel sanatlar aralarında olmak üzere çeşitli alanlarda kariyer yapabilir, ya da doktora eğitimlerine devam edebilirler.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Gittikçe küreselleşen dünyada farklı dilleri ve edebiyatları çalışmak ve farklı kültürleri anlama yetisine sahip olmak her zamankinden daha çok önem taşımaktadır. Enformasyon çağında yazılı ya da görsel anlatılar oluşturabilme ve varolan anlatıları yorumlayabilme becerisi gereklilik arz etmektedir. Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans programı toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir edebiyat çalışması sunar. İçinde dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve disiplinlerarası dersleri de bulunduran programda öğrenciler seçkin öğretim üyeleriyle Türkiye, Osmanlı, Avrupa ve Anglofon edebiyat ve kültürel araştırmalar alanlarında çalışma fırsatı bulurlar. Farklı edebiyatlardaki çeşitli tür ve konulara dair farkındalık uyandırmanın yanında program öğrencileri güncel eleştirel ve kuramsal tartışmalar konusunda bilgilendirmeyi, edebiyat ile diğer disiplinler ve sanat formları arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçlamaktadır.

Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans programı; edebiyatın ve diğer sanat formlarının küresel bir bağlamda ve farklı zaman dilimlerinin, konuların ve türlerin dikkate alınarak çalışılmasına teorik temelli ve disiplinlerarası bir yaklaşım sunar. Program, öğrencilere karşılaştırmalı edebiyatta güncel metotlar ve eleştirel tartışmalar konusunda köklü bir eğitim sağlamakla beraber Rusça, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Arapça gibi farklı dillerde araştırma yapma fırsatı verir.

Yüksek Lisans programı iki senelik bir programdır. Öğrenciler ilk sene dersler alır ve ikinci sene seçkin öğretim üyelerinin gözetimi altında araştırma yapar ve tez yazarlar. Program, öğrencilerin özellikle Osmanlı ve Modern Türk edebiyatı hakkında karşılaştırmalı bir bağlamda araştırma yapmasını teşvik eder. Program, karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarını geliştirmek için birlikte çalışan ve entelektüel merakı yüksek olan bir araştırmacı topluluğu ortaya koymak için dizayn edilmiştir.

Yüksek Lisans programı mezunları; edebiyat ve diğer sanat formlarını çalışmaları sonucu kazandıkları bilgileri ve farklı alanlarda uygulanabilir yeteneklerini akademi, siyaset, özel sektör ve kar amacı gütmeyen organizasyonlar gibi küresel bir perspektif veya değişik kültürler hakkında bilgi ve anlayış sahibi çalışanlara ihtiyaç duyan kariyerlerde kullanabilirler.

Yüksek Lisans programı öğrencilere disiplinler arası yaklaşım, kuramsal ve yöntemsel çeşitlilik ile beraber Türkçe, Osmanlıca, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İngilizce gibi farklı dillerde araştırma yapma fırsatı verir. Osmanlı ve Modern Türk Edebiyatı üzerine çok dilli karşılaştırmalı araştırma yapabilme olanağını sağlamak için program özellikle dizayn edilmiştir. Ayrıca, program Türkiye, Kuzey Amerika ve Avrupa’da doktora programlarına devam etmek isteyen öğrencileri hazırlar.

 • Karşılaştırmalı edebiyat ve eleştirel teorideki temel kavramlar ve yaklaşımlar hakkında yetkinlik kazanmak;
 •  
 • Karşılaştırmalı edebiyatın temel metotlarını öğrenmek ve bu metotları araştırma için kullanmak;
 •  
 • Farklı edebiyat ve sanat formları ve bunların birbiriyle ilişkileri hakkında etkili araştırma becerileri geliştirmek;
 •  
 • Farklı edebiyatlar ve kültürler hakkında bilgi edinmek;
 •  
 • Analitik ve kritik düşünme yetisi kazanmak;
 •  
 • Karşılaştırmalı edebiyat ve ilgili alanlarda güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak ve onları analiz etmek;
 •  
 • Seçilen çalışma alanında kullanılan yaklaşımlar ve metotlar hakkında yetkinlik kazanmak ve özgün araştırma ortaya koymak;
 •  
 • Özellikle edebî metinler aracılığıyla sosyal, siyasî ve çevresel konular hakkında farkındalık kazanmak;
 •  
 • Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının farklı disiplinlerle ilişkisini anlamak.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunlarımız yayıncılık, gazetecilik, kültür sektörü, eğitim, uluslararası ilişkiler, film ve görsel sanatlar aralarında olmak üzere çeşitli alanlarda kariyer yapabilir, ya da akademik kariyerlerini sürdürmeyi seçebilirler.