Başvuru Koşulları

Hukuk Doktora Programı

Değerlendirme; lisansüstü not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı temel alınarak yapılacaktır.

Değerlendirmede aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulacaktır.

  • Hukuk Bölümü lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 GPA
  • Hukuk Yüksek Lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 GPA
  • ALES sonucu veya eşdeğer kabul edilmiş sınavlar : ALES Eşit Ağırlık/Sözel en az 70 ya da GRE Sayısal/Sözel en az 153
  • İngilizce Yeterlilik Belgesi:TOEFL IBT (80 puan ve üstü  ) ya da YDS (80 puan ve üstü) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.
  • Bilimsel Araştırma Önerisi (Öneri: Doktora çalışmalarınızda hangi alanlarda çalışmak istediğinizi belirtmelidir. Öneri Türkçe ya da İngilizce yazılmalı ve 2,500 kelimeyi aşmamalıdır.(Referanslar, bibliyografi, dipnotllar dahil)
  • Yazılı sınavdan başarı ile geçme
  • Sözlü mülakattan başarı ile geçme

Program Yükümlülükleri

Programa hukuk lisans mezunu olmayan öğrenciler de alınabilir. Bu öğrencilerin doktora yapabilmesi için bilimsel hazırlık senesi kapsamında aşağıdaki temel dersleri almaları gerekir. Bu dersler, yüksek lisans seviyesinde alınmışsa öğrenci doktora programına doğrudan başlayabilecektir. Aşağıdaki dersleri daha önce almamış öğrencilerin bu dersleri Koç Üniversitesi’nde almaları mümkündür.

Bilimsel hazırlık senesi kapsamında alınması gereken temel dersler

Anayasa Hukuku I
Anayasa Hukuku II
Ceza Hukuku I
İdare Hukuku I
Uluslararası Kamu Hukuku I

Programın Yapısı

Doktora programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla dördü zorunlu olup en az yedi ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Program Süreçleri

Hukuk Doktora Programı

Bu sayfanın Türkçe çevirisi bulunmamaktadır. İngilizce sayfa için lütfen tıklayın.