Arkeoloji ve Sanat Tarihi iki yıllık Yüksek Lisans Programı, disiplinler arası bir yüksek lisans programıdır ve ana amacı, günümüzde Türkiye sınırlarında kalan yerlerin sanat ve mimarlık tarihi, arkeoloji ve kültürel mirası hakkında derinlemesine bir eğitim sağlamaktır. Bu program aşağıda bulunan dört alandan birinde yoğunlaşmış araştırma olanağı sunmaktadır.

1. Kültürel Miras Yönetimi ve Müze Çalışmaları  

2. Arkeoloji

3. Geç Antik ve Bizans Çalışmaları

4. Sanat Tarihi

Araştırma uzmanlıkları; Neolitik ve Kalkolitik dönemler, Bronz ve Demir Çağı, Roma arkeolojisi ve mimarlığı, Geç Antik ve Bizans tarih ve arkeolojisi, Selçuklu ve Osmanlı sanat ve mimarisi alanlarını içermektedir. Birinci senelerinde ders aldıktan sonra öğrenciler yaz döneminde müzede staj yaparak veya kültürel miras alanında çalışarak pratik tecrübe kazanacaklardır. Arkeoloji öğrencilerinin, fakültemizdeki öğretim görevlilerinin yürütmekte oldukları, Türkiye’de yer alan projelerden birine katılmaları teşvik edilir. Bu projeler içinde, Barçın Höyük’deki Neolitik yerleşme, Bronz Çağ Alalakh, Roma dönemi Sagalassos ve Bizans dönemi Küçükyalı yer almaktadır. İkinci yıl süresince öğrenciler profesörlerden biriyle yakın olarak yüksek lisans tezleri için bir araştırma projesinde çalışırlar. Bu program öğrencileri kültürel miras, toplumsal miras eğitimi ve müzecilik alanlarında kariyer hedeflerine ya da doktora seviyesinde akademik çalışmalara hazırlar.