Başvuru Koşulları

ARHA Tezli Yüksek Lisans Programına Kabul Koşulları

ARHA Doktora ve Tezli Yüksek Lisans programı için güçlü akademik geçmişi olan, öğrenmeye hevesli, arkeoloji, sanat tarihi ya da kültürel miras yönetimi ve müze çalışmaları alanlarında akademik araştırma ve öğretim yapmak için yüksek potansiyeli olan öğrenciler arıyoruz. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Tarih, Mimarlık ve benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar tercih edilir. Programımıza hem Türk hem de yabancı öğrenciler başvurabilir ve çeşitli burs paketlerimizden faydalanabilirler. 

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:​

Eksiksiz bir başvuru paketi aşağıdaki belgeleri içerir:

1. Transkriptler (Lisans ve varsa Yüksek Lisans)
En az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmalısınız.

2. GRE veya ALES

3. İngilizce Yeterlik Sınavı (TOEFL veya YDS/e-YDS veya YÖKDİL/e-YÖKDİL)

4. Niyet Mektubu

5. Akademik Yazı Örneği

6. Referans Mektupları

7. Mülakat

Kabul için Gerekli Minimum Puanlar:

ARHA Yüksek Lisans Programına Kabul İçin Gerekli Minimum Puanlar
ALES (Eşit ağırlık) 70
GRE (Sayısal) 153
TOEFL IBT 80
YDS/e-YDS 80
YÖKDİL/e-YÖKDİL 80

Niyet Mektubu

Akademik geçmişinizin yanı sıra Koç Üniversitesi’nde özellikle hangi konularda çalışıp araştırma yapmak istediğinizi belirtmelisiniz. Tez araştırmasını belirli bir konuda yapmak isteyenler, bunu niyet mektubunda belirtmelidirler. Başvuru sırasında herhangi bir konuda karar vermiş olmanız beklenmese de genel olarak hangi konularla ilgilendiğinizi belirtmeniz faydalı olacaktır.

Yazı Örneği

Yazı örneği en az sekiz sayfa olmalıdır. Bu, genellikle bir araştırma ödevi, yüksek lisans tezinizden bir bölüm veya bir makale olmaktadır. ARHA’daki tüm dersler İngilizce olduğundan, gönderilen yazı örneği için tercih edilen dil İngilizce’dir.

Referans Mektupları

Yüksek lisans başvuruları için iki referans mektubu gereklidir. Bunlar son teslim tarihine kadar başvuru sistemine yüklenmelidir.

Transkriptler

 • Genel not ortalamanızın en az 3.00 olması gerekmektedir.
 • Adayların, başvuru sırasında transkriptin taranmış bir görüntüsünü göndermelerini tavsiye ediyoruz. Ancak, kayıt sırasında kabul edilen tüm öğrencilerden nihai, resmi bir transkript istenecektir.

** Uluslararası kurumlardan mezun olan adaylar, onaylı İngilizce tercümeleri ile birlikte transkript veya onaylı çalışma tasdiknamelerini sunmalıdır.

GRE/ALES

 • Online başvuru sırasında GRE (yabancı adaylar için) veya ALES (yerli adaylar için) belgesi yüklenmelidir. Başvuru sırasında puanlarınız mevcut değilse bu alanları boş bırakabileceksiniz.

ALES/GRE puanı olmayan başvuruları kabul ediyoruz. Ancak puanlarınızı açıklanır açıklanmaz göndermeniz gerekmektedir.

İngilizce Yeterlik Sınavı

 • Ana dili İngilizce olmayan tüm adayların aşağıdaki sınavlardan birine girmeleri gerekir:
  • TOEFL IBT
  • YDS veya e-YDS
  • YÖKDİL veya e-YÖKDİL
 • Online başvuru sırasında İngilizce Yeterlik belgesi yüklenmelidir. Başvuru sırasında puanlarınız mevcut değilse bu alanları boş bırakabileceksiniz.
 • İngilizce Yeterlilik sınavı puanı olmayan başvuruları kabul ediyoruz. Ancak puanlarınızı açıklanır açıklanmaz göndermeniz gerekmektedir.

Mülakat

 • Kısa listeye alınan adaylar yüz yüze veya online olarak görüşmeye davet edilecektir.
 • Mülakatlardan önce adaylara kısa okumalar verilecektir. Adaylardan, görüşme sırasında bu okumalardan bir veya ikisini tartışmaları istenecektir.
Program Yükümlülükleri

ARHA Yüksek Lisans Programı

2 Zorunlu Ders 

1 Teori/Metod Dersi:

Öğrencilerin 4 yarıyıllık bir dönemde sunulan 6 ders havuzundan 1 Teori/Yöntem seçmeleri gerekmektedir. Bu dersler, ARHA’nın çeşitli alanlarını, disiplinlerini ve zamansal dönemlerini kapsar:

 

1 Temel Ders:

Öğrencilerin 4 yarıyıllık bir dönemlik bir dönemde sunulan 4 dersten oluşan bir havuzdan 1 Temel Ders seçmeleri gerekmektedir. Bu dersler, ARHA’nın çeşitli alanlarını, disiplinlerini ve zamansal dönemlerini kapsar:

 

3 Alan Seçmeli,  400+ seviyesinde

ARHA 510: Araştırma Semineri 

ARHA 540: Saha Çalışmaları veya Staj

1 veya 2 Yabancı Dil (2 yarıyıl)

ARHA 595: Tez

ENGL 500