Hesaplamalı Sosyal Bilimler

Hesaplamalı Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında hesaplamalı yöntemler kullanılmasına yönelik teorik ve yöntemsel eğitimi derinleştirmeyi amaçlamaktadır.

İki yıllık yüksek lisans programı, araştırmacılara geleneksel sosyal bilim alanlarında karşılaştıklarından daha büyük veri setleri ile çalışma, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi en son teknolojinin ürünü olan araçlarını kullanma ve en güncel hesaplamalı teknikleri uygulama becerileri kazandıracaktır.

Hesaplamalı Sosyal Bilimler yaklaşımı disiplinler arasıdır. Programın tasarımı gereğince, mevcut ders ve araştırma girişimleri ile yeni yöntemlere dair ders ve araştırma tekniklerini bir araya getirerek bir sinerji oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan sosyal ve beşerî bilimler öğrencilerin hesaplamalı ve matematiksel becerilerini geliştirmelerine, bu becerilere sahip öğrencilerin ise sosyal bilim teorisindeki yetkinliklerini derinleştirmelerine ve sosyal bilim araştırma sorularını incelemelerine olanak tanıyacaktır.

Programın Amacı

Sosyal bilimler alanındaki öğrencilerin büyük veri analizi, bilgisayar simülasyonları, ağ analizi ve makine öğrenimi gibi alanlarda analitik becerilerini geliştirmelerine yönelik ders ve uygulamalar, program içeriğinin temelini oluşturmaktadır. Bu şekilde tasarlanan program mevcut lisansüstü programlara yeni ve tamamlayıcı boyutlar sağlamayı ve mevcut insan kaynağı arzının karşılayabileceğinden çok daha fazla talep gören bir araştırma alanında önemli bir kaynak yaratmayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında hem ulusal hem de uluslararası boyutta nitelikli araştırma yapabilen, alandaki yeni metotları takip eden ve bunları başarıyla uygulama becerisine sahip nesillerin yetişmesi programın öncelikli amaçlarındandır.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları ve Program Yükümlülükleri hakkında daha fazla bilgi alın

Bu yüksek lisans programı, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programı kapsamında 952128 numaralı Hibe Anlaşması ile finanse edilen çalışmalara dayanmaktadır.