Ekonomi
Program Hakkında

Koç Üniversitesi Ekonomi Fakültesi, Türkiye’de ve yurt dışında bilimsel bilgiye katkıda bulunan ve güçlü bir tanınırlığı olan öğretim üyelerinden oluşur.

Yakın bir tarihte bölüm Türkiye’de 1. sıraya yerleşmiştir ve Avrupa ve dünyadaki sıralamasını da yükseltmeye devam etmektedir. Koç Üniversitesi’nin ekonomi alanında doktora ve yüksek lisans diploması sağlayan en iyi yerlerden biri olduğuna kesinlikle inanıyoruz.

Akademik Kadro

Akademik Kadro hakkında daha fazla bilgi alın

Ders Tanımları

Ders Tanımları hakkında daha fazla bilgi alın

Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans hakkında daha fazla bilgi alın

Doktora

Doktora hakkında daha fazla bilgi alın

  • Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
  • Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
  • Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif alabilmek
  • Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
  • Ekonomi ile ilgili problemlere, yaratıcı ve etkili çözümler üretip uygulayabilmek için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
  • Ekonomi ile ilgili savların geçerliliğini değerlendirmek ve verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilmek

Ekonomi Yüksek Lisans Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonda, hem özel sektörde, hem kamuda çalışma imkanları vardır. Uzmanlık, denetçilik, dış ticaret, pazarlama, yöneticilik, ekonomi yönetimi gibi pek çok alanda çalışabilirler. Pazarlama, finansman departmanları ekonomi mezunları için uygun yerlerdir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Course CodeL1L2L3L4L5L6
ECON 500 / MATHEMATICAL FOUNDATIONSxx  xx
ECON 501 / MATHEMATICS FOR ECONOMISTSxx  xx
ECON 503 / MICROECONOMICS Ixx  xx
ECON 504 / MICROECONOMICS IIxx  xx
ECON 505 / ADVANCED MICROECONOMIC THEORYxx  xx
ECON 507 / MACROECONOMICS Ixx xxx
ECON 508 / MACROECONOMICS IIxx xxx
ECON 509 / ADVANCED MACROECONOMIC THEORYxx xxx
ECON 511 / ECONOMETRICS Ixx  xx
ECON 512 / ECONOMETRICS IIxx  xx
ECON 513 / ADVANCED ECONOMETRICSxx  xx
ECON 514 / ADVANCED GAME THEORYxx  xx
ECON 690 / SEMINARxxxxxx
ECON 695 / PhD THESISxxxxxx
ENGL 501 / SCIENTIFIC PAPER WRITING AND PUBLISHING xx