Programa başlayacak adayların lisans derecelerini almış olmaları gerekir. Hali hazırda lisans derecesi olmayan fakat bu dereceyi programın başlama tarihinden önce almayı bekleyen adaylar da başvuruda bulunabilir. Başvuran aday, ayrıca aşağıdaki belgeleri de dosyasına ekler:

  • Resmi Not Dökümleri: Lisans not ortalaması en az 3,30/4,00 olmalıdır.
  • Aday aşağıdaki her ders grubundan en az bir ders almış ve herbirini B (veya dengi) bir not ile geçmiş olmalıdır.

Grup 1: Psikolojiye Giriş, Psikoloji’de Güncel Konular

Grup 2: İstatistik, Araştırma Teknikleri

Grup 3: Sosyal, Gelişim, Bilişsel, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

  • İngilizce Dil Yeterliliği:

Aşağıda belirtilen sınavlardan sadece bir tanesinin resmi belgesi gereklidir:

TOEFL : (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan veya

YDS:  80 puan ve üstü

YÖKDİL: 80 puan ve üstü

  • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Eşit Ağırlıklı en az 70 puan.

GRE (Graduate Record Examination; T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir): Sayısal bölümden en az 160 puan

  • İki adet referans mektubu
  • Başvuru formu

Yukarıda belirtilen başvuru dosyasını Enstitü’ye teslim etmiş olan adaylar arasında ALES, referans mektupları gibi alanlarda yapılacak sıralama ile seçilirler.